Bredere bescherming tegen pneumokokkenziekten mogelijk met nieuw vaccin

Het vaccin Prevenar 13 van Wyeth, momenteel aangeboden voor goedkeuring bij de Europese registratieautoriteiten, kan effectief bescherming bieden tegen dertien veelvoorkomende subtypen bacteriën die pneumokokkenziekten veroorzaken. Dat geven zeven Europese onderzoeken aan, waarvan de nieuwe fase 3 data deze week in Brussel bekend worden gemaakt tijdens het 27ste jaarlijkse congres van de European Society for Pediatric Infectious Diseases… Read More »

Vergoedbare zelfzorggeneesmiddelen: € 37,5 miljoen

De Nederlandse apothekers hebben in 2008 3,3 miljoen keer een geneesmiddel verstrekt dat een zelfzorgstatus heeft en toch voor vergoeding in aanmerking kan komen. Daarmee was een bedrag van € 37,5 miljoen gemoeid, 6,5% meer dan in 2007.

Nieuwe aanpak agressieve vorm van huidkanker in de maak

Tijdens de ASCO in Orlando (VS) zijn de resultaten bekend gemaakt van een fase 1-studie naar een mogelijke nieuwe aanpak van een agressieve vorm van huidkanker, het melanoom. Het betreft een doelgerichte behandeling met PLX4032 (R7204) van melanomen met een BRAF-mutatie. Deze eerste resultaten geven vertrouwen in een succesvolle afronding van het verdere klinische onderzoekstraject.

Winnaar Galenusprijzen 2009 Celsentri® en dr. Schiffelers

Zojuist vond de uitreiking van de Nederlandse Galenusprijzen 2009 plaats. De Galenus Geneesmiddelenprijs 2009 is toegekend aan maraviroc (Celsentri®) van Pfizer. Van der Wal, Inspecteur-Generaal voor de gezondheidszorg, overhandigde de medaille aan Managing Director R. Van Aperen van Pfizer. Celsentri kreeg de toekenning, omdat het volgens de jury het beste van alle kandidaatsproducten voldoet aan de twee criteria,… Read More »

Tweejarig onderzoek laat zien dat liraglutide de bloedglucosewaarde effectiever verlaagt dan glimepiride

Uit onderzoek gepresenteerd tijdens de 69ste Annual Scientific Sessions van de American Diabetes Association (ADA), blijkt dat monotherapie met eenmaal daags liraglutide (Victoza®) na twee jaar behandeling leidt tot statistisch significante en blijvende verlaging in bloedglucose en gewicht. Bij het onderzoek bereikte 53% van de patiënten die eenmaal daags 1,2 mg liraglutide kregen de door de ADA aanbevolen… Read More »

Beoordeling van homeopathica door CBG bevestigd door uitspraak Raad van State

Begin juni heeft het CBG gelijk gekregen in een hoger beroep bij de Raad van State dat was ingediend door de Duitse fabrikant Sanum-Kehlbeck GmbH&Co KG. Over de interpretatie van de eis, dat bij de beoordeling van homeopathische geneesmiddelen tenminste moet worden aangetoond dat er sprake is van ‘homeopathisch gebruik’, bestond een langslepend juridisch geschil tussen de aanvrager… Read More »

Terugroeping Raptiva (efalizumab)

Het Europese agentschap voor geneesmiddelenbewaking EMEA heeft ingestemd met een terugroeping (‘recall’) van alle resterende partijen Raptiva (efalizumab) in de gehele Europese Unie. In Nederland zijn de partijen al teruggehaald bij groothandels, apotheken en ziekenhuizen waardoor het middel niet meer beschikbaar is. Reden voor de terugroeping is het intrekken van de handelsvergunning door de firma.

The Lancet publiceert direct vergelijkend onderzoek naar liraglutide en exenatide

Vandaag zijn door The Lancet online de resultaten gepubliceerd van het LEAD™ 6-onderzoek, waarin een directe vergelijking is gemaakt tussen twee nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes type 2. Uit de resultaten blijkt dat de met liraglutide behandelde patiënten een statistisch significante grotere daling in HbA1c lieten zien dan patiënten die exenatide kregen.