Alleen subsidies voor aantoonbare verbeteringen

Minister Klink zou bij zijn collega Cramer van Milieu te rade moeten gaan over de beleidslijn met betrekking tot het subsidiëren van actiegroepen en organisaties. Cramer heeft eerder aangegeven af te willen van een automatische subsidiëring van actiegroepen die niet veel verder komen dan kritiek leveren of het voeren van acties op kosten van de belastingbetaler. Nefarma vindt… Read More »

Medicijngesprekken: geen smalltalk

Driehonderd apotheken gebruiken de KNMP projectondersteuning Medicijn Gesprekken. Hiermee heeft de apotheker een instrument om zijn toegevoegde waarde binnen de zorgketen aan te tonen. Activiteiten registreren is hierbij cruciaal. Geïnteresseerde apotheken kunnen zich nog tot 15 juli aanmelden.

Party-draai

Iedere apotheker kent ze. De mensen die in het ziekenhuis de diagnose kanker te horen hebben gekregen en dan een lang traject ingaan van behandeling die soms leidt tot genezing, maar helaas ook regelmatig tot de dood. De apotheker die betrokken is bij zijn patiënten weet feilloos wat de impact van de ziekte is op de patiënt en… Read More »

Onderzoek geneesmiddelen bij kinderen

Om te komen tot nieuwe geneesmiddelen en andere doseringen of toedieningsvormen die beter toegesneden zijn op jonge patiënten, is klinisch onderzoek met kinderen onontkoombaar. Er is echter een maatschappelijke discussie over de ethische aspecten hiervan. Binnenkort verschijnt een rapport over de Nederlandse wetgeving op dit punt. Vooruitlopend hierop gaat het maandblad Nefarma& in gesprek met twee betrokkenen uit… Read More »

Conferentie Medicatieveiligheid & ICT

Op 1 januari 2011 is voor alle zorgverleners de richtlijn overdracht van medicatiegegevens van kracht. Deze richtlijn beschrijft welke gegevens nodig zijn om veilig te kunnen voorschrijven en welke afspraken zorgverleners moeten maken over de overdracht van actuele medicatiegegevens. Het landelijk EPD ondersteunt de overdracht met ICT-functies voor het veilig voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruiken van medicijnen.

Sanofi-aventis staat achter de veiligheid van Lantus®

Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN and NYSE: SNY) heeft kennis genomen van retrospectieve gegevens uit vier patiëntenregistraties. Deze gegevens tonen duidelijk aan dat er geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden over een mogelijk oorzakelijk verband tussen het gebruik van Lantus® (insuline glargine) en het optreden van maligniteiten, zoals de auteurs van de registraties benadrukken.

Veiligheid insuline-analogen van Novo Nordisk

Diabetologia, het vaktijdschrift van de European Association for the Study of Diabetes (EASD), heeft op vrijdag 26 juni online gegevens gepubliceerd uit vier onderzoeken waarin een mogelijke relatie wordt gelegd tussen het langwerkende insuline-analoog glargine en kanker1. In het begeleidende redactionele commentaar wordt de mogelijke relatie gebaseerd op het gegeven dat bepaalde insuline-analogen door hun structuur mogelijk makkelijker… Read More »

CBG beoordeelt mogelijk risico op kanker bij gebruik insuline glargine

Het wetenschappelijke comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europese bureau voor geneesmiddelenbeoordeling (EMEA), waarin het CBG is vertegenwoordigd, laat weten op de hoogte zijn van 4 recent gepubliceerde onderzoeken naar de relatie tussen insuline glargine (Lantus) en kanker.

EMEA adviseert handelsvergunning voor dextropropoxyfeen te schorsen

Het wetenschappelijke comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van de EMEA heeft geadviseerd de handelsvergunning voor dextropropoxyfeen bevattende producten te schorsen. De CHMP concludeert dit op basis van het bestuderen van de ‘risk-benefit’ balans waaruit gebleken is dat het risico op een fatale overdosis groter is dan de effectiviteit van het geneesmiddel in vergelijking met andere pijnstillers.