Landelijke imagocampagne apothekers van start

De landelijke campagne voor apothekers gaat vragen oproepen en beantwoorden. Bewust. De apotheker weet als geen ander het antwoord op alle vragen over medicijnen. Maar ook op talloze vragen over gezondheid. Bijvoorbeeld over griep, hooikoorts en allergie. Het thema van de campagne luidt dan ook ‘Vraag het de apotheker!’

RIVM: Prevenar on hold

Het 7-valente pneumokokkenvaccin Prevenar met partijnummer D66977 wordt tot nader order niet gebruikt. Het RIVM-CIb heeft hiertoe besloten. Fabrikant Wyeth verzocht de partij terzijde te zetten, in afwachting van lopend onderzoek naar drie opeenvolgende sterfgevallen na vaccinatie in anderhalve week.

Veel big six bij ouderen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2008 72 miljoen keer een geneesmiddel voor een bigsixaandoening, dat is 46% van het totale aantal verstrekkingen. Bij de groep 65plussers is dit aandeel 56%. Opvallend is de sterke stijging sinds begin 2000 van het gebruik van middelen bij dementie door 65plussers.

Fornix publiceert trading update negen maanden 2009

Fornix BioSciences N.V. (Euronext Amsterdam: AFORBI) publiceert vandaag haar trading update over de eerste negen maanden van 2009. In deze drie kwartalen kwam de omzet fractioneel lager uit dan in dezelfde periode van 2008. Doordat de kosten in alle geledingen, behalve Duitsland, van de onderneming belangrijk daalden, met name op het gebied van klinisch onderzoek, was het nettoresultaat… Read More »

KNMP en Haagse apothekers verliezen kort geding

“Wij betreuren het feit dat de KNMP zich nimmer inhoudelijk heeft verdiept in het concept van De Centrale Apotheek en daarmee klaarblijkelijk heeft geaccepteerd haar aanval in te zetten op basis van suggesties en aannames die niet worden onderbouwd. Een war of intelligence zou ik nog kunnen waarderen en past ook beter bij professionele zorgverleners, maar daarvan is… Read More »

Contracteerbeleid zorgverzekeraars

In het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van 8 oktober jl. kwam aan de orde dat zorgverzekeraars alleen op prijs en te weinig op kwaliteit zouden contracteren. Apothekers zouden door zorgverzekeraar Agis gedwongen worden om beneden het niveau van acceptabele kwaliteitsnormen zorg te leveren. Als voorbeeld werd een casus rondom incontinentiemateriaal genoemd. Ik heb u toegezegd binnen 2 weken schriftelijk… Read More »

Beslissing op bezwaar inzake levocetirizine

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft op 1 oktober 2009 een beslissing genomen n.a.v. een bezwaarschrift van UCB Pharma B.V. Het bezwaarschrift had betrekking op het besluit van het College om ten name van Pharmachemie B.V. een handelsvergunning te verstrekken voor het levocetirizine bevattende geneesmiddel met nummer RVG 34946.

Zorggroep kan risico overnemen van de verzekeraars

Hebben wij in Nederland nog zorgverzekeraars nodig als de financiële risico’s door de zorgverleners gedragen worden? Dit is de eerste regel van de ingezonden brief, geplaatst in het FD, van Omid Mehrani voorzitter van het KNMP-departement Amsterdamse apotheken. Ga naar ingezonden brief