Diabetes bij jongeren

Ongeveer 8000 jongeren in de leeftijd tot 20 jaar betrokken in 2008 in Nederland diabetesmedicatie van de openbare apotheken. Dit aantal is de afgelopen vier jaar niet gewijzigd. Toch komen er jaarlijks in de groep tot 15 jaar gemiddeld veertig nieuwe insulinegebruikers per levensjaar bij.

Geneesmiddel acetylcysteïne (Fluimucil) vanaf 1 januari 2010 niet meer vergoed

Acetylcysteïne wordt tot dusverre uit de basisverzekering vergoed uitsluitend voor patiënten met chronisch obstructief longlijden. De Minister van VWS heeft op advies van het CVZ besloten de vergoeding per 1 januari 2010 te staken, omdat er volgens de richtlijnen van de beroepsgroepen geen plaats meer is voor acetylcysteïne bij longaandoeningen.

Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009

Tijdens het Algemeen overleg over het geneesmiddelenbeleid van 8 oktober 2009 is onder meer de positie van het Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009 (Transitieakkoord) aan de orde gekomen. Tijdens het Verslag van dit Algemene overleg (VAO) op 29 oktober 2009 heeft de heer Van der Veen c.s. een motie ingediend die op 3 november met algemene stemmen is aanvaard… Read More »

Bijwerkingen antipsychotica afhankelijk van genetische aanleg

Het onderzoek van Asmar Al Hadithy draagt bij aan het beter begrijpen van de rol van variatie in het menselijke DNA in relatie tot bewegingsstoornissen ten gevolge van behandeling met antipsychotica. De bevindingen van zijn onderzoek zouden in de toekomt dan ook gebruikt kunnen worden om de behandeling met antipsychotica te optimaliseren en dragen mogelijk bij aan het… Read More »

Ook vaccinatie voor jonge kinderen

Minister Klink heeft besloten dat ook jonge kinderen mogen worden gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) (Mexicaanse griep). Verder roept hij vrouwen die langer dan 14 weken zwanger zijn op zich te laten vaccineren.

Markt farmaceutische zorg loopt vast

De KNMP heeft een brandbrief gestuurd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarin zij constateert dat onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en apothekers in de praktijk niet tot stand komen. Een kostendekkend basistarief blijft daarom noodzakelijk om de huidige kwaliteit van farmaceutische zorg te kunnen handhaven.

Import en distributie Canadese Apotex geneesmiddelen hervat

Na een inspectie door de Canadese inspectiedienst is vastgesteld dat de fabriek van Apotex in Canada voldoet aan de GMP-eisen (eisen voor Good Manufacturing Practices) waardoor de import en distributie afkomstig uit deze fabriek per 5 november 2009 kan worden hervat.