Lager kostenaandeel nieuwe geneesmiddelen

Het kostenaandeel van nieuwe geneesmiddelen is in 2008 teruggelopen tot 2,9%, het laagste percentage van de afgelopen tien jaar. De kosten per voorschrift van recent geïntroduceerde geneesmiddelen liggen met bijna € 200 per voorschrift ruim achtmaal zo hoog als het gemiddelde.

Openen van medicijnverpakkingen geeft vaak problemen

Patiënten hebben vaak problemen met verpakkingen van geneesmiddelen. Dat concluderen farmaceutische onderzoekers van het kennisnetwerk UPPER van de Universiteit Utrecht. Met name mensen met een beperkte handfunctie, zoals reumapatiënten en ouderen, hebben moeite de verpakkingen te openen. De stripverpakking geeft de meeste problemen. De wetenschappers analyseerden ruim 6.000 meldingen van patiënten over hun ervaringen met medicijnen tussen het… Read More »

NZa schaft contractvrijheid apotheken af

De apotheek in kwestie weigert akkoord te gaan met de in zijn ogen onredelijke inhoud van het contract van de verzekeraar. Door de uitspraak ten voordele van de verzekeraar, verplicht de NZa de apotheek alsnog het contract met deze verzekeraar te tekenen.

Bijwerkingen vaccinatie Mexicaanse griep niet verontrustend

De komende weken zullen bijna 7 miljoen Nederlanders een oproep krijgen om gevaccineerd te worden tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). Sinds de start van de vaccinatiecampagne heeft Lareb tot en met dinsdag 17 november in totaal 663 meldingen van mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van het vaccin tegen de Mexicaanse griep ontvangen.

NZa verplicht apotheek tot sluiten contract

De Nederlandse Zorgautoriteit verplicht een apotheek een contract aan te gaan met zorgverzekeraars. De apotheek weigert dit, omdat hij het niet eens is met het door hen gevoerde preferentiebeleid. Preferentiebeleid is een instrument voor de zorgverzekeraar om selectief in te kopen en daarmee de kosten voor geneesmiddelen te verlagen. De NZa is van mening dat een zorgverzekeraar, in… Read More »

Preferentienieuws: Sandoz grote winnaar

Gisteren, dinsdag 17 november, is de taxe van december openbaar gemaakt en de uitslag van de CZ aanbesteding bekend gemaakt. De verdere prijsverlagingen van reeds preferent aangewezen producten bij zorgverzekeraars Menzis en UVIT laat zien dat er nog steeds lucht zit in “oud preferent”. De nieuwe prijsdalingen zorgen voor een verdere besparing van om en nabij de 26.000.000,-… Read More »

Informatie Europese Farmacopee online

De informatie van de Nederlandse delegatie over de Europese Farmacopee staat nu online. Het doel is om de farmaceutische industrie en de (ziekenhuis)apotheken op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen de Europese Farmacopee. Het RIVM voert het secretariaat van de Nederlandse delegatie in opdracht van de minister van VWS.

Het LACA: We gaan door!

Op dit moment vormen vrijwel alle apothekers in Nederland samen het LACA omdat iedereen in actie is gekomen. LACA is spreekbuis voor de apothekers van NU. We zijn begonnen met actie voeren op 8 oktober, maar zijn er nog lang niet.

Dure behandeling borstkanker effectiever ingezet dankzij nieuwe test

Ongeveer negentig procent van de borsttumoren ontstaat doordat fouten zich opstapelen in het genetisch materiaal als gevolg van het verouderingsproces. Een veel voorkomende fout is vermenigvuldiging van het HER2-gen. Patiënten met deze vermenigvuldiging hebben een slechtere prognose maar komen in aanmerking voor behandeling met een antilichaam (Herceptin). Deze behandeling is erg duur (ongeveer 40.000 euro per patiënt per… Read More »

Opnieuw PML bij behandeling met MabThera (rituximab)

De firma Roche heeft een geval gemeld van Progressieve Multifocale Leuko-encefalopathie (PML) met fatale afloop bij een patiënt met reumatoïde artritis (RA). De patiënt was niet eerder behandeld met methotrexaat of een TNF-blokker in tegenstelling tot twee eerdere gevallen van PML met fatale afloop. Voorschrijvers worden erop gewezen dat MabThera niet geïndiceerd is als eerstelijns behandeling van RA.… Read More »