Lagere groei geneesmiddelenuitgaven

De uitgaven aan farmaceutische zorg via openbare apotheken zijn in 2008 in beperkte mate gestegen, tot € 4.795 miljoen. Tegenover een sterke toename van de uitgaven aan dure geneesmiddelen stond een drastische prijsverlaging van generieke geneesmiddelen als gevolg van de uitbreiding van het preferentiebeleid.

Fornix publiceert trading update

Fornix BioSciences N.V. (Euronext Amsterdam: AFORBI) publiceert vandaag voor de eerste maal een kwalitatieve trading update. In de eerste vier maanden van 2009 werd door Fornix een licht lagere omzet gerealiseerd in vergelijking met 2008. Met name januari en februari bleven duidelijk achter, daarentegen was er in maart en april sprake van een herstel.

KNMG pleit voor meer transparantie

Reactie op uitspraken Minister Klink over meer openbaarheid relaties. De KNMG onderzoekt in overleg met de veldpartijen de mogelijkheden voor meer transparantie over de relaties tussen artsen en de farmaceutische industrie.

Groot project voor betere medicijnen tegen astma

Er is grote behoefte aan betere geneesmiddelen voor mensen met ernstig astma. Daarom start deze zomer een studie die meer kennis over de aandoening moet opleveren. Aan het onderzoek, dat gecoördineerd wordt door het AMC, doen veertig Europese instellingen en bedrijven mee. De EU heeft 21,5 miljoen euro toegezegd. Het geld is afkomstig van het Innovative Medicines Initiative(IMI),… Read More »

Beoogde besparing op statines is onzeker

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden voor statines leidden in het eerste kwartaal van 2009 tot een toename van het marktaandeel van simvastatine en pravastatine met 13,6%. Voor de overige statines stellen zorgverzekeraars een omstreden artsenverklaring verplicht. Van de omgezette gebruikers kreeg 93% een statine in een lagere dan equipotente dosering voorgeschreven.

IGZ onderzoek naar aanbod Tamiflu op internetsites gericht op Nederland

Het voorschrijven van geneesmiddelen via internet is aan strenge voorwaarden verbonden. Artikel 67 van de Geneesmiddelenwet schrijft voor dat de voorschrijver geen geneesmiddelen via het internet mag voorschrijven voor personen die hij nog nooit heeft ontmoet, die hij niet kent of van wie hij de medicatiegeschiedenis niet beschikbaar heeft.

Bezwaren tegen tarief farmaceutische zorg 2009 ongegrond

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de bezwaren van de koepelorganisatie van apothekers KNMP en Zorgverzekeraars Nederland tegen de hoogte van het per 1 januari geldende tarief voor farmaceutische zorg ongegrond verklaard. Eerder dit jaar wees de voorzieningenrechter het verzoek van de KNMP om een verhoging van het tarief eveneens af.