NZa verplicht apotheek tot sluiten contract

De Nederlandse Zorgautoriteit verplicht een apotheek een contract aan te gaan met zorgverzekeraars. De apotheek weigert dit, omdat hij het niet eens is met het door hen gevoerde preferentiebeleid. Preferentiebeleid is een instrument voor de zorgverzekeraar om selectief in te kopen en daarmee de kosten voor geneesmiddelen te verlagen. De NZa is van mening dat een zorgverzekeraar, in… Read More »

Preferentienieuws: Sandoz grote winnaar

Gisteren, dinsdag 17 november, is de taxe van december openbaar gemaakt en de uitslag van de CZ aanbesteding bekend gemaakt. De verdere prijsverlagingen van reeds preferent aangewezen producten bij zorgverzekeraars Menzis en UVIT laat zien dat er nog steeds lucht zit in “oud preferent”. De nieuwe prijsdalingen zorgen voor een verdere besparing van om en nabij de 26.000.000,-… Read More »

Informatie Europese Farmacopee online

De informatie van de Nederlandse delegatie over de Europese Farmacopee staat nu online. Het doel is om de farmaceutische industrie en de (ziekenhuis)apotheken op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen de Europese Farmacopee. Het RIVM voert het secretariaat van de Nederlandse delegatie in opdracht van de minister van VWS.

Het LACA: We gaan door!

Op dit moment vormen vrijwel alle apothekers in Nederland samen het LACA omdat iedereen in actie is gekomen. LACA is spreekbuis voor de apothekers van NU. We zijn begonnen met actie voeren op 8 oktober, maar zijn er nog lang niet.

Dure behandeling borstkanker effectiever ingezet dankzij nieuwe test

Ongeveer negentig procent van de borsttumoren ontstaat doordat fouten zich opstapelen in het genetisch materiaal als gevolg van het verouderingsproces. Een veel voorkomende fout is vermenigvuldiging van het HER2-gen. Patiënten met deze vermenigvuldiging hebben een slechtere prognose maar komen in aanmerking voor behandeling met een antilichaam (Herceptin). Deze behandeling is erg duur (ongeveer 40.000 euro per patiënt per… Read More »

Opnieuw PML bij behandeling met MabThera (rituximab)

De firma Roche heeft een geval gemeld van Progressieve Multifocale Leuko-encefalopathie (PML) met fatale afloop bij een patiënt met reumatoïde artritis (RA). De patiënt was niet eerder behandeld met methotrexaat of een TNF-blokker in tegenstelling tot twee eerdere gevallen van PML met fatale afloop. Voorschrijvers worden erop gewezen dat MabThera niet geïndiceerd is als eerstelijns behandeling van RA.… Read More »

Diabetes bij jongeren

Ongeveer 8000 jongeren in de leeftijd tot 20 jaar betrokken in 2008 in Nederland diabetesmedicatie van de openbare apotheken. Dit aantal is de afgelopen vier jaar niet gewijzigd. Toch komen er jaarlijks in de groep tot 15 jaar gemiddeld veertig nieuwe insulinegebruikers per levensjaar bij.

Geneesmiddel acetylcysteïne (Fluimucil) vanaf 1 januari 2010 niet meer vergoed

Acetylcysteïne wordt tot dusverre uit de basisverzekering vergoed uitsluitend voor patiënten met chronisch obstructief longlijden. De Minister van VWS heeft op advies van het CVZ besloten de vergoeding per 1 januari 2010 te staken, omdat er volgens de richtlijnen van de beroepsgroepen geen plaats meer is voor acetylcysteïne bij longaandoeningen.

Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009

Tijdens het Algemeen overleg over het geneesmiddelenbeleid van 8 oktober 2009 is onder meer de positie van het Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009 (Transitieakkoord) aan de orde gekomen. Tijdens het Verslag van dit Algemene overleg (VAO) op 29 oktober 2009 heeft de heer Van der Veen c.s. een motie ingediend die op 3 november met algemene stemmen is aanvaard… Read More »