Opinie: Zorgeloze Apotheek Zorg

Woensdag 23 december jl. heb ik een aardig voorbeeld van de “zorgactiviteiten” van Apotheek Zorg meegemaakt: Een patiënt (38 jaar, man) meldt zich in onze apotheek in Goor met een Humapen Memoir die een foutcode in de display geeft. Telefonisch contact met Apotheek Zorg door hem was niet gelukt, waarom was onduidelijk, wellicht een overbelaste centrale. Vervolgens belden… Read More »

Column: De Onderlinge is Voorgoed Ontspoord

Veel zelfstandige apothekers hebben het als een dolksteek in de rug ervaren dat Mediq binnen een paar dagen akkoord ging met het Achmea pakjes model om vervolgens ook met CZ een vergelijkbare overeenkomst uit te onderhandelen. Door deze actie kreeg het IDEA model meteen draagvlak en werden argumenten tegen het model moeilijker voor het voetlicht te brengen. Het… Read More »

Stand van zaken beoordeling onderzoeksgegevens sibutramine

Sibutramine-bevattende geneesmiddelen moeten strikt worden toegepast binnen de huidige goedgekeurde productinformatie. Dit is de voorlopige conclusie van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), waarin het CBG is vertegenwoordigd, op basis van gegevens uit nieuw onderzoek dat momenteel wordt beoordeeld.

Veranderingen cliëntenrecht in de farmacie

Momenteel is er bij het Parlement een wetsvoorstel aanhangig, de Wet Clientenrechten Zorg, dat in januari 2011 in werking moet treden. Het wetsvoorstel heeft als doel de positie van de client in de zorg te versterken. Indien dit wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, zal een aantal wetten verdwijnen, zoals de Wet Toelating Zorginstellingen, de Kwaliteitswet, de Wet Klachtenrecht Clienten… Read More »

Wegwerken van achterstanden in afhandeling zaken

Bij de uitvoering van de regelgeving rondom geneesmiddelenregistratie (regulatoire proces) zijn zowel de wetenschappelijke kwaliteit van de beoordeling als het voldoen aan wettelijk voorgeschreven termijnen voor afhandeling belangrijk.

Aanpassingstermijn na wijziging afleverstatus

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal bij een wijziging van de afleverstatus van (zelfzorg)geneesmiddelen fabrikanten, groothandels, apotheken en drogisten maximaal zes maanden de tijd geven om de praktijk in overeenstemming te brengen met de gewijzigde status.

Ook na 2e vaccinatie voornamelijk milde bijwerkingen

De tweede vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep is inmiddels in volle gang. Sinds begin deze week worden ook de kinderen in de leeftijdsgroep tussen 6 maanden en 4 jaar voor de tweede maal gevaccineerd. Sinds de start van de vaccinatiecampagne ontving Lareb in totaal 5654 meldingen van mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van vaccins tegen de Mexicaanse griep.… Read More »

Aangekondigde actie LHV leidt tot protesten

ZN is tegen het besluit van de ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om vanaf 1 januari patiënten voor een herhaalrecept terug te verwijzen naar de specialist die het medicijn heeft voorgeschreven. Volgens Tony Lamping, directeur Zorg van ZN, is dit een actie die vooral kwetsbare patiënten treft : “Huisartsen protesteren op deze manier tegen maatregelen van… Read More »