Verdere vertraging beschikbaarheid Fabrazyme en Cerezyme

Voor Fabrazyme (agalsidase bèta) en Cerezyme (imiglucerase) is een grotere vertraging in de beschikbaarheid geconstateerd dan eerder aangekondigd. De periode van 30% beschikbaarheid voor Fabrazyme moet worden verlengd tot eind juni 2010. Artsen dienen de behandelingsaanbevelingen van september 2009 te blijven volgen. Voor Cerezyme geldt dat patiënten na 16 april 2010 weer op hun oorspronkelijke dosering kunnen worden… Read More »

Belangrijke informatie over gebruik van verschillende immunoassays voor therapeutic drug monitoring tijdens behandeling met Rapamune

Aanpassingen van de beoogde therapeutische dosis van Rapamune (sirolimus) mogen alleen worden gedaan op basis van gedetailleerde kennis van het specifieke assay dat is gebruikt om de geneesmiddelconcentratie bij de patiënt te meten. Switchen tussen verschillende immunoassays of tussen immunoassay en HPLC (high performance liquid chromatography) bij een patiënt kan leiden tot klinisch significante verschillen in de uitslagen… Read More »

Antibioticagebruik groeit gestaag

Het gebruik van antibiotica in Nederland vertoont sinds 2005 een opwaartse lijn. Grootste stijger in het afgelopen jaar is nitrofurantoïne tegen urineweginfecties. Het gebruik van moxifloxacine is met 45% afgenomen nadat begin 2008 veiligheidsrisico’s zijn geconstateerd.

Losartan generiek nu al om zeep geholpen

De schrik sloeg me om het hart bij het zien van de Taxe Maart 2010. Pharmachemie zelfverklaard hoeder van de generieke markt verlaagt de prijs van de Losartan met 80% ten opzichte van het spécialité! Dit betekent een gemiddelde omzet daling per apotheek van 26.000,- euro AIP. Met het patentverloop op 1 maart 2010 van de Losartan in… Read More »

Effectiviteit medicijnen afhankelijk van leverenzym

Bepaalde medicijnen voor hoge bloeddruk, depressiviteit en borstkanker hebben een andere werking bij mensen die het leverenzym CYP2D6 missen. Erasmus MC’s promovenda Monique Bijl onderzocht de invloed van het leverenzym op de reactie van het lichaam op bepaalde geneesmiddelen.

Herzien standpunt interactie clopidogrel met protonpompremmers

Het advies over het gelijktijdig gebruik van clopidogrel (Plavix en generieke preparaten) en protonpomp (maagzuur) remmers is gewijzigd. Het advies is nu om uitsluitend het gelijktijdig gebruik van de protonpompremmers omeprazol en esomeprazol met clopidogrel te vermijden.

Voorlichting apotheken onder de maat

Apothekers vragen niet goed door als een klant met een klacht aan de balie komt. Dat blijkt uit een mystery onderzoek van de Consumentenbond onder 22 apotheken. De bond zal de uitkomsten van dit onderzoek inbrengen in de evaluatie van de geneesmiddelenwet in 2010 en bij de branchevereniging KNMP pleiten voor verbetering.

Overbodige regels biotech bij dieren afgeschaft

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de regels over biotechnologie bij dieren vereenvoudigd. Bij biomedisch onderzoek kan worden volstaan met één toets in het kader van de Wet op de Dierproeven. Een vergunning op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is niet langer nodig. Nefarma reageert verheugd.