Adviezen voor komende kabinetsperiode

Nefarma heeft een verkiezingsdocument opgesteld met het oog op de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Het document geeft vijf adviezen voor verbetering van de gezondheidszorg in de periode 2010-2014.Nefarma gebruikt het verkiezingsdocument als inbreng bij de verschillende partijen. De programma’s worden op dit moment geschreven.

Ziektebeelden vastgelegd: Astma/COPD op 1

Astma/COPD is het meest bij patiënten vastgelegde ziektebeeld in de apotheekinformatiesystemen, namelijk bij 12,6% van de patiënten. De systematiek van ziektebeeldtoekenning aan patiënten wordt ook voor verkeersveiligheidsdoeleinden ingezet.

Nefarma debatteert over artsenbezoekers

Op 17 maart aanstaande vindt een debat plaats over de rol, de werkwijze en de (on)wenselijkheid van artsenbezoekers als contactpersonen van farmaceutische bedrijven met voorschrijvers van geneesmiddelen (artsen). Een huisarts, een politicus en directeur van een farmaceutisch bedrijf krijgen de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen en met elkaar in debat te gaan.

Schorsing generiek escitalopram opgeheven

In zijn vergadering van 25 februari 2010 heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen opnieuw beslist op een bezwaar van de firma Lundbeck tegen inschrijving van een aantal escitalopram bevattende geneesmiddelen. Het bezwaar is ongegrond verklaard waardoor de eerdere schorsing van deze geneesmiddelen is opgeheven. Op 12 juni 2009 heeft het College bericht over de schorsing van de… Read More »

Zakboekje Oncolytica-interacties beschikbaar 01 maart 2010

Het zakboekje Oncolytica-interacties is vanaf maart 2010 beschikbaar. Dit zakboekje biedt een overzicht van de beoordeelde interacties van oncolytica, met de bijbehorende teksten. Het zakboekje bevat een index, een tekstgedeelte en de Besliskaart. De beoordeling is uitgevoerd door de Werkgroep Oncolytica Interacties.

Top 10 niet meer slaapverwekkend

Metoprolol is al jaren het meest voorgeschreven geneesmiddel binnen het wettelijk verzekerd pakket. Als gevolg van de introductie van vergoedingsvoorwaarden voor slaap– en kalmeringsmiddelen zijn oxazepam en temazepam uit de top 10 verdwenen.

Melden van bijwerkingen blijft belangrijk

Bij geneesmiddelengebruik valt niet te voorkomen dat er bijwerkingen optreden. Vaak zijn deze vervelend, in sommige gevallen kunnen ze ernstige gevolgen hebben. Ook nadat een geneesmiddel op de markt is gebracht, wordt onderzoek gedaan naar bijwerkingen. Bijwerkingen staan vermeld op de bijsluiter. Artsen, apothekers, maar ook gebruikers kunnen en moeten bijwerkingen melden. Het dossier van Nefarma& gaat dieper… Read More »

Innovatie levensader Nederlandse economie

Innovatie is de levensader van de Nederlandse economie. Farmaceutische bedrijven dragen daar in belangrijke mate aan bij. Dit zegt directeur Michel Dutrée in het jaarverslag van Nefarma. Het jaarverslag verschijnt dit jaar niet in gedrukte vorm, maar is bereikbaar via www.nefarma2009.nl.

LNA levert hoge kwaliteit aan apotheken en industrie

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers is opnieuw geaccrediteerd volgens de internationale norm voor testlaboratoria ISO 17025. Daarnaast is het LNA ook door de overheid goedgekeurd voor het laboratorium-deel van de GMP.