Antibioticagebruik groeit gestaag

Het gebruik van antibiotica in Nederland vertoont sinds 2005 een opwaartse lijn. Grootste stijger in het afgelopen jaar is nitrofurantoïne tegen urineweginfecties. Het gebruik van moxifloxacine is met 45% afgenomen nadat begin 2008 veiligheidsrisico’s zijn geconstateerd.

Losartan generiek nu al om zeep geholpen

De schrik sloeg me om het hart bij het zien van de Taxe Maart 2010. Pharmachemie zelfverklaard hoeder van de generieke markt verlaagt de prijs van de Losartan met 80% ten opzichte van het spécialité! Dit betekent een gemiddelde omzet daling per apotheek van 26.000,- euro AIP. Met het patentverloop op 1 maart 2010 van de Losartan in… Read More »

Effectiviteit medicijnen afhankelijk van leverenzym

Bepaalde medicijnen voor hoge bloeddruk, depressiviteit en borstkanker hebben een andere werking bij mensen die het leverenzym CYP2D6 missen. Erasmus MC’s promovenda Monique Bijl onderzocht de invloed van het leverenzym op de reactie van het lichaam op bepaalde geneesmiddelen.

Herzien standpunt interactie clopidogrel met protonpompremmers

Het advies over het gelijktijdig gebruik van clopidogrel (Plavix en generieke preparaten) en protonpomp (maagzuur) remmers is gewijzigd. Het advies is nu om uitsluitend het gelijktijdig gebruik van de protonpompremmers omeprazol en esomeprazol met clopidogrel te vermijden.

Voorlichting apotheken onder de maat

Apothekers vragen niet goed door als een klant met een klacht aan de balie komt. Dat blijkt uit een mystery onderzoek van de Consumentenbond onder 22 apotheken. De bond zal de uitkomsten van dit onderzoek inbrengen in de evaluatie van de geneesmiddelenwet in 2010 en bij de branchevereniging KNMP pleiten voor verbetering.

Overbodige regels biotech bij dieren afgeschaft

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de regels over biotechnologie bij dieren vereenvoudigd. Bij biomedisch onderzoek kan worden volstaan met één toets in het kader van de Wet op de Dierproeven. Een vergunning op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is niet langer nodig. Nefarma reageert verheugd.

Poliklinische apotheken in de lift

In 2009 sloten in Nederland 29 apotheekvestigingen voorgoed hun deuren. Met name door de opkomst van poliklinische apotheken en dienstapotheken is het aantal openbare apotheken toch gestegen, en wel naar 1976.