KNMP persbericht: Voor geneesmiddelen moet je bij je huisapotheek zijn

Bestellen medicijnen via Internet slecht voor de gezondheid. Onderzoek Consumentenbond en RIVM toont aan dat bestellen van geneesmiddelen via Internet gevaarlijk is. De verwachting van de World Health Organisation is bovendien dat het probleem van ongecontroleerde, via Internet bestelde medicijnen de komende jaren wereldwijd zeer sterk zal toenemen.

Webrapportage pakjesprijs beschikbaar

Veel apothekers hebben de SFK benaderd om de cijfermatige consequenties van het pakjesprijsmodel in kaart te brengen. Na enige vertraging vanwege onduidelijkheden over de te hanteren methodiek, is sinds vandaag voor SFK deelnemers de webrapportage Pakjesprijs Achmea/Agis beschikbaar (inloggen vereist) die aan deze wens tegemoet komt. Het is een eenmalige webrapportage die gebaseerd is op de door u… Read More »

KNMP persbericht: Apotheker verdient geen ton

Vandaag bericht de NOS over het feit dat het inkomen van apothekers fors lager is dan aanvankelijk was ingeschat. Zij baseren zich daarbij op een uitgelekt rapport van Conquaestor in opdracht van de NZa. In de berichtgeving wordt gesuggereerd dat de apotheker 108.000 euro per jaar hoort te verdienen. Het werkelijke genormeerde inkomen van de apotheker is echter… Read More »

Apothekersinkomen lager dan gedacht

Apothekers gaan veel minder verdienen dan tot nu toe werd aangenomen. Oorzaak is de sterk verlaagde vergoeding die ze voor veel medicijnen van de zorgverzekeraars krijgen. Lees verder

Deskundigen: de grieppandemie komt echt

Alle maatregelen die de overheid heeft genomen sinds de pandemie met Mexicaanse griep uitbrak, zijn gebaseerd op het doemscenario dat realistisch werd sinds de ontdekking van de vogelgriep H5N1 eind jaren 90. Bijna de helft van de mensen die met dit virus besmet werden kwam te overlijden. Lees verder

Patiënten met vroege coloncarcinoom leven langer ziektevrij na behandeling met Xeloda en oxaliplatine

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die zijn behandeld met een combinatie van Xeloda® (capecitabine) en oxaliplatine langer ziektevrij leven dan patiënten die zijn behandeld met standaardchemotherapie (5-FU). De studieresultaten zijn tijdens het jaarlijkse congres van de European Society of Medical Oncology (ESMO) in Berlijn gepresenteerd. Het betreft het grootste gerandomiseerde fase III onderzoek naar de behandeling van… Read More »

Positief advies Europa voor bredere bescherming van baby’s en jonge kinderen tegen pneumokokkenziekten

De Europese registratie commissie (CHMP) heeft positief advies uitgebracht voor het pneumokokkenconjugaatvaccin van Wyeth: Prevenar 13. CHMP adviseerde goedkeuring voor kinderen van 6 weken tot 5 jaar, ter voorkoming van invasieve pneumokokkeninfecties (zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging) evenals longontsteking en middenoorontsteking, veroorzaakt door dertien pneumokokken subtypen. Op basis van het positief advies wordt verwacht dat de Europese Commissie het… Read More »

Nefarma: uiterste waakzaamheid geboden bij internetbestellingen

Veel geneesmiddelen die via internet bij patiënten komen, zijn vervalst. Een onderzoek van de Consumentenbond en het RIVM, waarvan de resultaten vandaag gepresenteerd zijn, bevestigt dat eens te meer. Vervalste geneesmiddelen brengen grote risico’s voor de gezondheid met zich mee en schaden bovendien het vertrouwen in de farmaceutische zorg, stelt Nefarma.

Positief advies voor pandemische vaccins

De H1N1-griepvaccins Pandemrix en Focetria hebben een positief advies gekregen van de CHMP, het wetenschappelijke Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik van het Europese Geneesmiddelenagentschap EMEA, waarin het CBG is vertegenwoordigd.