30 of 28?

Een verpakkingsgrootte van 30 stuks vormde in de eerste helft van 2009 de basis voor 70% van de herhaalvoorschriften. De verpakkingsgrootte is onder meer van belang bij synchronisatie van herhaalmedicatie. In Nederland bestaan geen richtlijnen voor de verpakkingsgrootte van geneesmiddelen. Verpakkingen van 30 stuks hebben de overhand. Wellicht is de reden dat vroeger de ziekenfondsvergoeding voor apothekers gebaseerd… Read More »

Melden bijwerkingen blijft belangrijk

De eerste vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep is inmiddels voltooid en er is een begin gemaakt met de tweede vaccinatieronde in huisartspraktijken, zorginstellingen en bij de arbodiensten. Sinds de start van de vaccinatiecampagne ontving Lareb in totaal 5076 meldingen van mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van vaccins tegen de Mexicaanse griep. 2146 meldingen hadden betrekking op het vaccin… Read More »

NZa geeft apothekers, met nieuw tarief, iets meer lucht

De NZa acht een tariefverhoging noodzakelijk om de verminderde inkomsten van apotheken, onder meer als gevolg van het door verzekeraars gevoerde preferentiebeleid, op te vangen. De NZa heeft ook extra ruimte geboden in het tarief om additionele zorgafspraken te maken tussen apotheken en verzekeraars over aanvullende zorgverlening of extra kwaliteit. In de nieuwe tarieven van de NZa voor… Read More »

Wijziging productinformatie alli (orlistat) 60 mg

Patiënten met een nieraandoening moeten, voordat het gebruik van alli (orlistat) 60 mg capsules wordt gestart, een arts raadplegen. In zeldzame gevallen kan het gebruik van alli leiden tot hyperoxalurie en oxalaatnefropathie (ernstige nieraandoeningen).

Seminar: Wat is er aan de hand in Farmaland ?

Op 12 februari 2010 organiseert Erasmus Academie in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam het seminar ‘Wat is er aan de hand in Farmaland?’. Voor dit seminar zijn een aantal interessante sprekers uitgenodigd, waaronder Marco Varkevisser (EUR), Jan Broeren (UVIT) en Eelke van der Veen (Tweede Kamer PvdA).

Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant kiest voor Alert

Als eerste ziekenhuisapotheek in Nederland kiest de Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) voor het nieuwe Ziekenhuis Apotheek Informatie Systeem van Alert. Alert Pharmacy sluit goed aan bij het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), dat de komende jaren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven wordt ingevoerd. ZANOB-directeur Siebold de Boer en Alert-bestuurder Miguel Rocha tekenden vrijdag 27 november jl. een… Read More »

Verlenging subsidieregeling Landelijk Schakelpunt € 5.000 per apotheeklocatie

Op verzoek van diverse regio’s, ICT- leveranciers en beroepsorganisaties zal de bestaande aansluitsubsidie voor apotheken, huisartspraktijken en huisartsendienstenstructuren die gaan deelnemen aan het landelijk elektronische patiëntendossier (EPD) verlengd worden. De verlenging van de subsidieregeling houdt in dat aansluiting op het landelijk schakelpunt uiterlijk 31 december 2010 moet plaatsvinden. De betreffende zorgaanbieders hebben tot 1 juli 2010 de mogelijkheid… Read More »

NZa stelt richtsnoer contracteren op

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat na overleg met zorgverzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren een richtsnoer contracteren opstellen. In het richtsnoer komen gezamenlijke afspraken te staan over hoe marktpartijen met elkaar om zouden moeten gaan tijdens het onderhandelen over een contract. De NZa vindt een richtsnoer nodig, omdat zij in toenemende mate signalen krijgt dat het maken van afspraken tussen… Read More »