Waarschuwing voor vervalste insulinenaaldjes

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waarschuwt insulinegebruikers voor vervalste injectienaaldjes van insulinepennen. Gebruik van deze naaldjes levert een risico op voor de gezondheid van de patiënten. In Nederland zijn 200.000 naaldjes in omloop gebracht waarvan er bij uitbrengen van dit persbericht naar schatting nog zo’n 30.000 niet terecht zijn.

Onderzoek geen aanleiding voor wijziging beleid ADHD geneesmiddelen

Naar aanleiding van een recente publicatie in the American Journal of Psychiatry (AJP)1, concludeert het CBG dat de afweging werkzaamheid/risico van methylfenidaat bevattende producten voor de behandeling van ADHD, onveranderd positief is. Het CBG blijft, in samenwerking met de EMEA en de FDA, signalen op mogelijke veiligheidrisico’s die kunnen samenhangen met het gebruik van stimulantia bij ADHD nauwlettend… Read More »

Klink schaft 34 miljoen vaccins aan

Minister Klink heeft besloten 34 miljoen vaccins tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) (voorheen Mexicaanse griep) aan te schaffen. Deze week sluit hij daarvoor contracten met vaccinfabrikanten.

Steven van Eijck in MC: ‘Generiek voorschrijven maakt het verschil’

LHV-voorzitter Steven van Eijck pleit deze week in zijn column in het weekblad Medisch Contact voor een sterke uitbreiding van het voorschrijven van generieke geneesmiddelen. Hij nodigt alle betrokken partijen uit om op korte termijn met de LHV om de tafel te gaan zitten om hierover afspraken te maken.

Dure geneesmiddelen in ziekenhuizen

De uitgaven aan dure geneesmiddelen in ziekenhuizen namen in 2007 met 19% toe tot € 318 miljoen. Verreweg het grootste deel van deze stijging is toe te schrijven aan vier middelen die gerekend worden tot de immunomodulantia. De uitgaven aan wees geneesmiddelen namen toe met bijna 29 miljoen tot ruim € 37 miljoen.

NVZ wil verbetering van vergoeding voor dure geneesmiddelen

Uit de monitor Dure Geneesmiddelen, die de Stichting Farmaceutische Kengetallen recent uitvoerde over het jaar 2007, blijkt dat de kosten van dure geneesmiddelen in de ziekenhuizen met bijna 20 % zijn gestegen. De eigen bijdrage die ziekenhuizen moeten betalen is toegenomen tot € 60 miljoen.De NVZ pleit naar aanleiding van de uitkomsten voor verbetering van de vergoeding van… Read More »

Schrijnende situaties door onjuist inschatten zorgbehoefte

Het Prinses Beatrix Fonds is geschokt door de schrijnende situaties bij patiënten met een spierziekte of bewegingsstoornis die ontstaan zijn doordat niet goed wordt ingeschat welke mate van zorg zij nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de organisatie die vaststelt hoeveel uur en op welk soort zorg patiënten recht hebben. In 2009 is bij veel mensen… Read More »