Nederlander zuinig met geneesmiddelen

In 2007 besteedde de Nederlander gemiddeld € 336 aan geneesmiddelen. Dit bedrag ligt 12% onder het West-Europees gemiddelde (€ 382). In België, Frankrijk en Duitsland wordt 20 tot 60% meer uitgegeven per hoofd van de bevolking.

CBG verwijdert fabrikant uit registratiedossier

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) verwijdert fabrikant MJ Biopharm uit India uit de registratiedossiers. Als gevolg hiervan heeft het CBG de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geadviseerd uit voorzorg alle geneesmiddelen van de betreffende fabrikant uit apotheken terug te halen.

Ontstane ruimte voor DCP-procedures in 2009 nu ingevuld

De recentelijke ruimte die is ontstaan voor nieuwe DCP-procedures met NL=RMS in 2009 als gevolg van door aanvragers teruggetrokken timeslots is nu opgevuld. Dat betekent dat géén nieuwe aanvragen voor time slots in 2009 meer in behandeling worden genomen.

FDA goedkeuring voor EFFIENT™ (prasugrel) voor patienten met acuut coronair syndroom die in aanmerking komen voor een dotterbehandeling

DAIICHI SANKYO Co, Ltd en Eli Lilly and Company kondigden vrijdag 10 juli jl. aan dat de Amerikaanse registratie autoriteit de FDA, toestemming heeft verleend voor introductie van EFFIENT™ (prasugrel) ter preventie van atherotrombotische complicaties bij patienten met ACS die een percutane coronaire interventie (PCI, ofwel een dotter-behandeling) ondergaan.

Europese Commissie wil generieke concurrentie stimuleren

Bogin (Bond van Generieke Geneesmiddelenfabrikanten in Nederland) is positief over de uitkomsten van het onderzoek van de Europese Commissie (EC) naar de problemen rondom de concurrentie in de farmaceutische sector. De Europese Commissie presenteerde op 8 juli in Brussel de resultaten en aanbevelingen. Eén van de uitkomsten is dat specialité fabrikanten een aantal instrumenten gebruikt om de commerciële… Read More »

Klink: huisarts spil in samenhangende zorg

Minister Klink wil betere zorg voor chronisch zieken, integraal georganiseerd en dicht bij de patiënt. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer. Dit leidt tot betere zorg voor chronisch zieken, tegen lagere kosten, omdat zo complicaties (zoals amputaties bij diabetespatiënten) worden voorkomen. Huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol. Hierdoor staat de patiënt centraal en wordt de zorg… Read More »

Benoeming Jan Brouwer tot commissaris Kring-apotheek BV

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de heer Jan Brouwer benoemd tot commissaris van Kring-apotheek BV. De heer Brouwer is voorzitter van de Raad van Bestuur van Super de Boer NV en bekleedt daarnaast diverse nevenfuncties, waaronder commissariaten bij Albron BV en Wehkamp. Hij is voorgedragen door aandeelhouder Alliance Healthcare Nederland. Ook de directie van VKAN BV,… Read More »

Signalement Goed Gebruik Geneesmiddelen aangeboden aan VWS

De voorzitter van ZonMw, prof. dr. Pauline Meurs, heeft op 3 juli 2009 aan de directeur-generaal curatieve zorg drs. Diana Monissen, het Signalement ‘Goed Gebruik van Geneesmiddelen’ aangeboden. In dit Signalement worden aanbevelingen gedaan om lacunes op het gebied geneesmiddelenonderzoek aan te pakken.

Medicijn Zyprexa in het nieuws

Vanavond zond Netwerk een reportage uit rond het medicijn Zyprexa. Dat middel vergroot de kans op diabetes type 2 of kan bestaande diabetes verergeren. Evenals andere medicijnen van dit soort ‘antipsychotica’. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) roept betrokken partijen op tot open informatie-uitwisseling over het gebruik en de bijwerkingen van het middel.