In Amsterdam leidt het beleid van overheid en zorgverzekeraars tot sluiting van apotheken

Twee apothekers in Amsterdam hebben laten weten zij hun apotheek sluiten per 1 januari 2010. Apotheek Watergraafsmeer Hugo de Vrieslaan en apotheek Archipel in Oost zijn onder de apothekers de eerste slachtoffers van het beleid van overheid en verzekeraars waarbij de kortingen weggehaald worden bij de apotheker zonder dat hier een kostendekkend tarief tegenover staat.

De bereiding van dranken en suspensies waaronder oseltamivir-drank in verband met de Mexicaanse griep

Spruyt hillen, in Nederland de exclusieve leverancier van de smaakcorrigerende OraÒ-producten, heeft in haar assortiment de beschikking over de volgende producten: Ora-SweetÒ, Ora-Sweet SFÒ, Ora-PlusÒ , Ora-BlendÒen Ora-Blend SFÒ. De OraÒ- producten worden al decennialang door apothekers in Europa en de Verenigde Staten gebruikt bij de bereiding van orale geneesmiddelen. Er zijn uitvoerige stabiliteitsstudies uitgevoerd met meer dan… Read More »

Jaarrede KNMP voorzitter Jan Smits

Vandaag houdt de KNMP haar jaarlijkse Congres in de RAI in Amsterdam. Waar in dit congres normaal gesproken de inhoud van de farmaceutische zorg centraal staat, wordt deze dit jaar overschaduwd door de zorgwekkende financiële situatie van apotheken.

Brief KNMP inzake AO Geneesmiddelenbeleid

De onrust onder apothekers en apotheekmedewerkers is op dit moment zeer groot. De financiële positie van de apotheken in Nederland wordt steeds nijpender, terwijl het einde nog lang niet in zicht is.

Communicatie rond cholesterolverlagers moet beter

Er moet verbetering komen in de communicatie tussen arts en patiënt over het belang van goed medicijngebruik. Artsen en patiënten moeten tijdens het consult nadrukkelijker bespreken of de therapie die ze zijn overeengekomen ook wordt nageleefd. Het NPCF en NIVEL presenteren twee nieuwe ‘handreikingen’.

Clopidogrel + PPI: nieuwe publicatie

Op 3 juni 2009 heeft het wetenschappelijke Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), waarin het CBG vertegenwoordigd is, een standpunt over deze interactie ingenomen.

DIA Hosts Key EMEA PDCO Representatives to Discuss EU Paediatric Regulation

The Drug Information Association (DIA) in Europe, in collaboration with the European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP) Children’s Medicines Working Party, will host the first joint 3rd Paediatric Forum & EFGCP Children’s Medicines Working Party 5th Annual Conference: Integrating Paediatrics into Drug Development – From Concept towards Reality, October 27-28, 2009 in London, UK.

Column: De Nieuwe Zorg Almachtige

Zo mogen we de NZA na vandaag toch wel noemen. Ik doel dan niet op de machtige positie van de NZA in het zorgveld. Machtig ja, almachtig nog net niet. Ik denk meer aan het feit dat de club van Beek net als de Almachtige in staat is gebleken wonderen te verrichten. Zo mag je het toch wel… Read More »

Zorgverzekeraars onderschrijven conclusie NZa: apothekerstarief is toereikend

De NZa concludeert op basis van onderzoek dat het niet nodig is het apothekerstarief opwaarts aan te passen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het daarmee eens. De apothekers(-organisaties) hebben de afgelopen weken voortdurend de publiciteit gezocht over dreigende faillissementen van apotheken en het in gevaar komen van de (kwaliteit van de) geneesmiddelenvoorziening. Het NZa-rapport ondersteunt dit beeld niet. Zorgverzekeraars… Read More »