Pfizer Persprijs

Pfizer organiseert voor de derde keer de Pfizer Persprijs. Dit jaar worden journalisten bekroond die in de publieksmedia aandacht hebben besteed aan het onderwerp kanker.

Column: Transparantie is ineens uit de gratie

OPA. Voor de jongere collega’s doemt vermoedelijk een beeld op van een vriendelijke oudere heer. De ouderen zullen zich echter herinneren dat eind jaren ’80 van de vorige eeuw OPA stond voor het Omni Partijen Akkoord, een soort convenant avant la lettre. Eén van de belangrijke punten was dat er transparantie moest komen over de inkoopvoordelen. Naarmate de… Read More »

CVZ: Beperkte stijging geneesmiddelenkosten ondanks volumegroei

De uitgaven aan geneesmiddelen binnen de Zorgverzekeringswet zijn in 2008 met 2,9% gestegen tot € 5,2 miljard. Het aantal recepten steeg echter veel forser met 14,7%. Ruim driekwart van de verzekerden gebruikte in 2008 een geneesmiddel. Door de prijsverlagingen van vooral generieke geneesmiddelen – als gevolg van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars – daalde de gemiddelde prijs per dosering… Read More »

Hoorzitting Similisan producten

Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) organiseert op 1 oktober 2009 van 12.30 uur tot 13.30 uur een hoorzitting. De hoorzitting vindt plaats naar aanleiding van het bezwaar van OTC Pharma Nederland B.V. (hierna OTC Pharma) tegen het besluit van het College om aanvragen tot inschrijving in het register voor homeopathisch farmaceutisch producten te weigeren. Het gaat… Read More »

KNMP persbericht: Opnieuw dode door doseerfout methotrexaat

Er is opnieuw een dode gevallen als gevolg van een doseerfout met het middel methotrexaat. De KNMP betreurt dit ten zeerste en betuigt haar medeleven met de nabestaanden. Het is nu aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg om de exacte toedracht van de fout te onderzoeken.

Apothekersassistenten onder zware druk

Apothekersassistenten komen steeds minder toe aan hun eigenlijke werkzaamheden: de farmaceutische zorg. Dat komt omdat zij aan de balie in de apotheek steeds meer tijd kwijt zijn met het uitleggen van maatregelen van zorgverzekeraars en de overheid. Met name het steeds ingewikkelder wordende preferentiebeleid van zorgverzekeraars veroorzaakt zo veel extra taken voor het apotheekpersoneel, dat de apothekersassistenten Minister… Read More »

Stichting Apothekers Limburg failliet

De Stichting Apothekers Limburg, een samenwerkingsverband van 35 apotheken en 9 apotheekhoudende huisartsen heeft deze week faillissement aangevraagd. Het samenwerkingsverband leverde luiers en katheters aan 2850 mensen in Limburg die last hebben van incontinentie.

Een op de zes benzo-gebruikers stopt

Beperking van de vergoeding van slaap- en kalmeringsmiddelen zorgde in de eerste helft van 2009 voor een afname van het gebruik met 17,5%. Ongeveer 70% van de kosten komt voor rekening van de patiënt.