Nefarma: geen verbod op symptoomreclame

Samen met patiënten- en consumentenorganisaties, artsen en apothekers wil Nefarma dit najaar tot afspraken komen over verantwoorde informatievoorziening aan patiënten. Dat is veel beter dan een verbod op symptoomreclame, omdat daarbij het kind met het badwater wordt weggegooid.

Nefarma wil nog dit jaar helderheid over totstandkoming behandelrichtlijnen

Het is onduidelijk hoe behandelrichtlijnen en geneesmiddelenformularia tot stand komen. In het belang van een goede gezondheidszorg moet het proces veel transparanter zijn. Die conclusie trekt Nefarma, vereniging innovatieve geneesmiddelen, uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar dit onderwerp. De farmaceutische bedrijven willen samen met de artsenorganisatie KNMG en het ministerie van VWS nog dit… Read More »

Merck Revenues Increase by 2.7% to € 1.9 Billion

Merck KGaA announced today that Group total revenues rose 2.7% in the third quarter to € 1,944 million from € 1,893 million in the year-ago quarter as the Pharmaceuticals divisions continued to grow and the Chemicals divisions continued to recover from the economic crisis. Royalty income, declined 9.7% to € 82 million. Mainly due to inventory adjustments and,… Read More »

Import- en distributiestop Canadese Apotex geneesmiddelen

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMEA, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn op de hoogte gebracht van aanwijzingen dat niet voldaan wordt aan kwaliteitseisen voor een juiste wijze van produceren (Richtsnoeren voor Good Manufacturing Practices) in twee fabrieken in Canada van de firma Apotex.

Behandelrichtlijnen vatbaar voor beïnvloeding farmaceutische industrie

Het komt voor dat de farmaceutische industrie aan ziekenhuizen geneesmiddelen in eerste instantie goedkoop aanbiedt om er voor te zorgen dat het geneesmiddel ‘in de markt’ wordt gezet en blijft. Op die manier is niet gegarandeerd dat patiënten het best passende medicijn krijgen. Als patiënten later het ziekenhuis verlaten bestaat de kans dat het medicijn automatisch ook door… Read More »

Apotheker mist regie van Minister

Ingezonden brief van apotheker Marjan Terpstra. “Het is chaos in farmaceutisch Nederland en wij apothekers vechten voor ons overleven. Sommigen hebben al uitstel van betaling aangevraagd en een aantal van ons gaat sluiten. Lees verder

Antivirale middelen tijdens de pandemie

Nederlandse apotheken verstrekten in augustus 10.400 keer de griepremmer oseltamivir. Daarmee kent deze maand tot dusver de meeste verstrekkingen van 2009. In 45% van de gevallen betrof de verstrekking een door de overheid gratis beschikbaar gestelde variant.

Column: Scheringa en korfbal

U zult moeten toegeven dat u deze twee entiteiten niet zo heel snel als kop van een apothekerscolumn had verwacht. Het zijn echter twee zaken die heel sterk verbonden zijn met het begrip imago. Imago is in goed Nederlands beeldvorming, de manier waarop derden kijken naar een bepaalde groep, persoon of activiteit. Dirk Scheringa bijvoorbeeld had het imago… Read More »