Generiek clopidogrel

Het productoctrooi op Plavix® is verlopen waardoor generieke producten met clopidogrel op de markt komen. De producent van Plavix® heeft echter nog een gebruiksoctrooi op een van de indicaties, namelijk acuut coronair syndroom.

Bijna 1.700 apothekers tekenen contract zorgverzekeraars van Achmea

Bijna 1.700 apothekers hebben inmiddels een contract gesloten met de zorgverzekeraars van Achmea. Verzekerden kunnen daardoor, zonder dat zij zelf voorschieten, ook vanaf 1 januari 2010 hun medicijnen krijgen. De zorglabels van Achmea (waaronder Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, Interpolis, Avéro Achmea en FBTO) en Agis introduceren per 1 januari 2010 twee nieuwe contracten voor apothekers. Kernpunten… Read More »

Opinie: Zorgeloze Apotheek Zorg

Woensdag 23 december jl. heb ik een aardig voorbeeld van de “zorgactiviteiten” van Apotheek Zorg meegemaakt: Een patiënt (38 jaar, man) meldt zich in onze apotheek in Goor met een Humapen Memoir die een foutcode in de display geeft. Telefonisch contact met Apotheek Zorg door hem was niet gelukt, waarom was onduidelijk, wellicht een overbelaste centrale. Vervolgens belden… Read More »

Column: De Onderlinge is Voorgoed Ontspoord

Veel zelfstandige apothekers hebben het als een dolksteek in de rug ervaren dat Mediq binnen een paar dagen akkoord ging met het Achmea pakjes model om vervolgens ook met CZ een vergelijkbare overeenkomst uit te onderhandelen. Door deze actie kreeg het IDEA model meteen draagvlak en werden argumenten tegen het model moeilijker voor het voetlicht te brengen. Het… Read More »

Stand van zaken beoordeling onderzoeksgegevens sibutramine

Sibutramine-bevattende geneesmiddelen moeten strikt worden toegepast binnen de huidige goedgekeurde productinformatie. Dit is de voorlopige conclusie van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), waarin het CBG is vertegenwoordigd, op basis van gegevens uit nieuw onderzoek dat momenteel wordt beoordeeld.

Veranderingen cliëntenrecht in de farmacie

Momenteel is er bij het Parlement een wetsvoorstel aanhangig, de Wet Clientenrechten Zorg, dat in januari 2011 in werking moet treden. Het wetsvoorstel heeft als doel de positie van de client in de zorg te versterken. Indien dit wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, zal een aantal wetten verdwijnen, zoals de Wet Toelating Zorginstellingen, de Kwaliteitswet, de Wet Klachtenrecht Clienten… Read More »

Wegwerken van achterstanden in afhandeling zaken

Bij de uitvoering van de regelgeving rondom geneesmiddelenregistratie (regulatoire proces) zijn zowel de wetenschappelijke kwaliteit van de beoordeling als het voldoen aan wettelijk voorgeschreven termijnen voor afhandeling belangrijk.