Multaq® Approved in the European Union for patients with atrial fibrillation

Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN and NYSE: SNY) announced today that the European Commission has granted marketing authorization for Multaq® (dronedarone – 400mg Tablets) in all 27 European member states. This approval follows the European Commission positive opinion issued on September 25, 2009 by the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicine agency (EMEA).

Mediq Apotheken en CZ sluiten meerjarig contract

Mediq Apotheken en zorgverzekeraar CZ hebben voor 2 jaar een contract gesloten dat een alternatief biedt voor het preferentiebeleid. Kern van het contract is dat prijzen van geneesmiddelen omlaag gaan, Mediq een hoger tarief krijgt voor de dienstverlening en Mediq baas blijft over het eigen schap. Waar bij het preferentiebeleid verzekeraars de inkoop van medicijnen overnemen, blijft bij… Read More »

Zorgstandaard COPD

Medio november heeft de KNMP een voorstel voor de zorgstandaard COPD ontvangen van de Long Alliantie Nederland (LAN) met het verzoek om een reactie. Leden van de KNMP hebben tot 8 januari de mogelijkheid om op dit voorstel te reageren.

Apothekers moeten subsidiemogelijkheden benutten

Het gebruik van subsidiemogelijkheden om innovatieve projecten en initiatieven te financieren is op dit moment een onderbelicht thema in de farmacie. Veel apothekers zijn niet op de hoogte van de subsidiemogelijkheden en weten niet hoe ze aanspraak kunnen maken op subsidies. Op dit moment zijn er een drietal belangrijke subsidietrajecten in Nederland: 1. Zorginnovatievouchers 2. Zorg InnovatiePrestatieContracten (ZIPC)… Read More »

Overdracht van medicatiegegevens

Op 1 januari 2011 wordt de conceptrichtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten” definitief ingevoerd. Het doel is het aantal fouten bij medicatieoverdracht te verminderen en daarmee de patiëntveiligheid te vergroten.

VVD: Inspectie wekt irritatie op in zorgveld

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wekt door haar werkwijze en houding irritatie op in het zorgveld. Dat past niet bij zo’n belangrijke dienst, meent VVD-Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra. “De IGZ moet gewoon de feiten brengen, gespeend van iedere persoonlijke en suggestieve invulling.”

Mondzorgverleners

Nederlandse apothekers verstrekten in 2008 in totaal ruim 1,1 miljoen keer een geneesmiddel op voorschrift van een tandarts, een kaakchirurg of een orthodontist. De recepten van tandartsen vormen daarvan met 890.000 de hoofdmoot.

700 hamerslagen

Vandaag is de 700e vergadering van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. De eerste vergadering van Het College (toen nog ter beoordeling van verpakte geneesmiddelen) werd gehouden op 30 augustus 1963. Op de agenda stonden toen 3 geneesmiddelen: Dihydrostreptomycine, Emesafène en Marzine.

Apotheek.nl opent platform voor patiënten

De website www.apotheek.nl toont nu ook ervaringen van patiënten met hun medicijngebruik. Apothekers laten hiermee op hun overkoepelende website zien dat zorg een noodzakelijk tweerichtingsverkeer is. Een apotheker van mijnmedicijn.nl beheert en controleert de patiëntervaringen.