Gewichtsverlagende medicatie in het basispakket?

De opkomst van gewichtsverlagende medicatie brengt uiteenlopende ethische vragen met zich mee over de vergoeding ervan in het basispakket. Zoals: hoe wenselijk is het vergoeden van gewichtsverlagende medicatie in een samenleving die uitnodigt tot het ontwikkelen van overgewicht? Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft de ethische argumenten voor en tegen vergoeding in kaart gebracht in de… Read More »

Apothekers gezocht voor werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier

De KNMP zoekt voor een werkgroep openbaar apothekers met affiniteit voor kwaliteitsmanagement die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de KNMP-richtlijn Patiëntendossier.  Werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier In opdracht van het WSO-bestuur ontwikkelt de KNMP een set kwaliteitsindicatoren voor de implementatie van een nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier. Om deze indicatoren praktisch en relevant te maken, is nauwe samenwerking met openbaar… Read More »

KNMP: Afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ van Zorginstituut heeft ongewenste effecten

De KNMP ziet ongewenste effecten bij de voorgestelde toepassing van het afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ van de Adviescommissie Pakket (ACP). De ACP – die het Zorginstituut adviseert – stelt momenteel een advies op over het wel of niet vergoeden van codeïne bij droge hoest, pijn of diarree. Dat doet zij als een ‘pilot’ aan de hand van… Read More »

Plotseling gehoorverlies mogelijk voorteken van vaatproblemen?

De laatste jaren wordt plots gehoorverlies vaak genoemd als mogelijk voorteken van vaatproblemen in de hersenen. Onderzoekers van Radboudumc, LUMC en Gelre Ziekenhuizen vonden in patiëntendossiers van huisartsen alleen bij zestigplussers een verhoogd risico. Moet de behandeling daarop worden aangepast? Plotselinge doofheid Van elke 100.000 Nederlanders worden jaarlijks vijf tot twintig mensen overvallen door plotselinge doofheid. Soms komt… Read More »

Medicijntekorten hebben mondiale oorzaken; ZN roept op tot gezamenlijke aanpak

Het geneesmiddelentekort is een wereldwijd probleem, dat volgens cijfers van het CBG uit maart 2024 voor 96 procent als belangrijkste oorzaken heeft: problemen met de productie, de wereldwijde stijgende vraag naar medicijnen en problemen met de planning en distributie. Oplossing van dit probleem is een ‘veelkoppig monster’, waaraan alle betrokken partijen hun steentje bij moeten dragen. Recentelijk wijzen… Read More »

Z-Index en KNMP onderzoeken versnelde uitlevering G-Standaard

Op verzoek van diverse afnemers van de G-Standaard wil Z-Index een pilot starten om sneller informatie te delen bij een tekortenbesluit, bij nieuwe generieke geneesmiddelen en bij een tijdelijk tekort aan een preferent geneesmiddel. Een onafhankelijke programmamanager is aangesteld om een gedragen plan van aanpak op te stellen. Actuelere informatie Bij apotheken, geneesmiddelenleveranciers, patiënten en zorgverzekeraars bestaat de behoefte om in… Read More »

Inschrijving PRISMA-symposium 2024 geopend

De inschrijving voor het PRISMA-symposium 2024 is geopend. Het jaarlijkse symposium heeft als titel ‘The power of NETWORKING in pharmacy’ en vindt plaats op dinsdag 28 mei in Amsterdam.  Programma PRISMA-symposium Het programma van het PRISMA-symposium bestaat uit twee delen. In de ochtend lichten twee plenaire sprekers toe hoe zij de samenwerking organiseren met hun collega’s. Tijdens de… Read More »

Publicatie over herziening contra-indicatie Hypertensie in internationaal tijdschrift

De werkwijze en uitkomsten van de herziening van de contra-indicatie Hypertensie zijn gepubliceerd in het internationale, wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Pharmacology. Het artikel van Özokcu et al. 2024 is geschreven door de KNMP en Health Base, in samenwerking met deskundigen op het gebied van hypertensie. De publicatie in dit wetenschappelijke tijdschrift onderschrijft de werkwijze van Health Base en… Read More »

Inspectie kijkt in gehandicaptenzorg naar medicatieveiligheid

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) bezoekt in mei, juni en juli onaangekondigd zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om te kijken naar het veilig geven en bewaren van medicijnen.  Medicatieveiligheid gehandicaptenzorg Tijdens bezoeken vorig jaar bleek dat bij ruim de helft van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg de medicatieveiligheid op belangrijke punten niet op orde was. En ook bij… Read More »

AGM-bijeenkomst 22 mei: ‘Geneesmiddelenproductie naar Europa: uitdagingen en kansen’

De commissie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) houdt op woensdag 22 mei 2024 een fysieke bijeenkomst met als thema ‘Geneesmiddelenproductie naar Europa: uitdagingen en kansen’. De sessie vindt plaats van 16.00 tot 19.00 uur in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht en is enkel toegankelijk voor KNMP-leden. Geneesmiddelenproductie naar Europa De discussie over het terughalen van geneesmiddelenproductie naar Europa is… Read More »