Enbrel® MyClic® pen goedgekeurd door Europese registratie autoriteit

De Europese geneesmiddelenregistratie autoriteit (EMEA) heeft de Enbrel MyClic pen goedgekeurd per 16 juli 2009 en vergoeding voor de pen is in Nederland aangevraagd. De Enbrel MyClic pen komt beschikbaar in een dosering van 50 mg en is geregistreerd voor gebruik bij reumatoïde artritis, artritis psoriatica, de ziekte van Bechterew en bij volwassenen en kinderen met plaque psoriasis.… Read More »

Bewaking rondom recept methotrexaat aangescherpt

De KNMP heeft het initiatief genomen om in overleg met andere koepels(*) van zorgverleners en het CBG een aantal adviezen op te stellen en maatregelen te nemen om de kans op doseerfouten met het medicijn methotrexaat zo klein mogelijk te maken. Jaarlijks worden ruim vijftigduizend mensen, veelal met succes, behandeld met een wekelijkse dosis methotrexaat. Hier staat echter… Read More »

Toegestane gehaltes in kindervitamines niet overschreden

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzocht achttien vitaminepreparaten op de gehaltes kunstmatige zoetstoffen en de vitamines A en D. Volgens de Voedsel Consumptie Peiling uit 2006 worden deze preparaten veel door kinderen gebruikt. Uit het VWA-onderzoek bleek dat het maximaal toegestane gehalte van vitamine D in de preparaten niet werd overschreden. Ook de maximale concentraties vitamine A… Read More »

Namen van medische adviesraden blijven geheim

Gezonde scepsis heeft 14 grote farmaceutische bedrijven per brief gevraagd de leden van de medische adviesraden van in totaal 50 geneesmiddelen openbaar te maken. Het doel was in kaart te brengen welke artsen en apothekers in Nederland betaalde adviesfuncties hebben met betrekking tot individuele medicijnen. Resultaat: geen enkel bedrijf geeft inzage in de samenstelling van hun advisory boards.

Bedrijven willen verantwoorde wijze van transparantie

Samen met overheid en artsenorganisaties werkt Nefarma aan de uitwerking van de maatschappelijke wens tot meer transparantie, met name over de relaties tussen artsen en farmaceutische bedrijven. Daarbij moet sprake zijn van een goed evenwicht tussen openheid en de belangen van betrokken artsen en bedrijven.

Verkoop Belgische farmaceutische groothandel en apotheken

Mediq heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van haar Belgische activiteiten op het gebied van geneesmiddelendistributie. Zowel de groothandel als de apotheken worden verkocht. Met het terugtreden uit de Belgische markt voor geneesmiddelendistributie kan Mediq haar focus en middelen verder concentreren op haar kernmarkten: apotheek- en groothandelsactiviteiten in Nederland en Polen en de directe en institutionele activiteiten in… Read More »

Wijzigingen groepsdirectie Mediq

Mediq heeft een aantal wijzigingen aangekondigd in de samenstelling van en de verantwoordelijkheden binnen de groepsdirectie, met als doel een scherpere focus op operationele resultaten. De wijzigingen worden geïmplementeerd per 1 augustus.

Nefarma vraagt om aandacht voor regels sponsoring

Nefarma heeft bij de organisaties van artsen, apothekers, ziekenhuizen en verpleegkundigen de regels over financiële ondersteuning van evenementen opnieuw onder de aandacht gebracht. Nog altijd zijn er (groepen) artsen die bedrijven vragen bijeenkomsten en evenementen te sponsoren, zich niet realiserend dat hun verzoek in strijd is met de regels.