Jaarrede KNMP voorzitter Jan Smits

Vandaag houdt de KNMP haar jaarlijkse Congres in de RAI in Amsterdam. Waar in dit congres normaal gesproken de inhoud van de farmaceutische zorg centraal staat, wordt deze dit jaar overschaduwd door de zorgwekkende financiële situatie van apotheken.

Brief KNMP inzake AO Geneesmiddelenbeleid

De onrust onder apothekers en apotheekmedewerkers is op dit moment zeer groot. De financiële positie van de apotheken in Nederland wordt steeds nijpender, terwijl het einde nog lang niet in zicht is.

Communicatie rond cholesterolverlagers moet beter

Er moet verbetering komen in de communicatie tussen arts en patiënt over het belang van goed medicijngebruik. Artsen en patiënten moeten tijdens het consult nadrukkelijker bespreken of de therapie die ze zijn overeengekomen ook wordt nageleefd. Het NPCF en NIVEL presenteren twee nieuwe ‘handreikingen’.

Clopidogrel + PPI: nieuwe publicatie

Op 3 juni 2009 heeft het wetenschappelijke Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), waarin het CBG vertegenwoordigd is, een standpunt over deze interactie ingenomen.

DIA Hosts Key EMEA PDCO Representatives to Discuss EU Paediatric Regulation

The Drug Information Association (DIA) in Europe, in collaboration with the European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP) Children’s Medicines Working Party, will host the first joint 3rd Paediatric Forum & EFGCP Children’s Medicines Working Party 5th Annual Conference: Integrating Paediatrics into Drug Development – From Concept towards Reality, October 27-28, 2009 in London, UK.

Column: De Nieuwe Zorg Almachtige

Zo mogen we de NZA na vandaag toch wel noemen. Ik doel dan niet op de machtige positie van de NZA in het zorgveld. Machtig ja, almachtig nog net niet. Ik denk meer aan het feit dat de club van Beek net als de Almachtige in staat is gebleken wonderen te verrichten. Zo mag je het toch wel… Read More »

Zorgverzekeraars onderschrijven conclusie NZa: apothekerstarief is toereikend

De NZa concludeert op basis van onderzoek dat het niet nodig is het apothekerstarief opwaarts aan te passen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het daarmee eens. De apothekers(-organisaties) hebben de afgelopen weken voortdurend de publiciteit gezocht over dreigende faillissementen van apotheken en het in gevaar komen van de (kwaliteit van de) geneesmiddelenvoorziening. Het NZa-rapport ondersteunt dit beeld niet. Zorgverzekeraars… Read More »

NZa-besluit is schadelijk voor de patiënt

Het gisteren gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevestigt dat de apotheken verlies lijden als gevolg van het verzekeraarsbeleid en te laag tarief. Toch weigert de NZa het tarief substantieel te verhogen naar een kostendekkend niveau. Dit heeft ongetwijfeld grote consequenties voor de zorg voor de patient.

Sommige middelen zijn erger dan de kwaal

Een groot aantal experimentele gedragsstudies met gezonde jonge vrijwilligers toont aan dat slaap- en kalmeringsmiddelen de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden. Wat de effecten van slaapmedicatie op rijvaardigheid zijn voor kwetsbare groepen als ouderen en patiënten met slapeloosheidsklachten is tot nu toe nog niet onderzocht.