Herzien standpunt interactie clopidogrel met protonpompremmers

Het advies over het gelijktijdig gebruik van clopidogrel (Plavix en generieke preparaten) en protonpomp (maagzuur) remmers is gewijzigd. Het advies is nu om uitsluitend het gelijktijdig gebruik van de protonpompremmers omeprazol en esomeprazol met clopidogrel te vermijden.

Voorlichting apotheken onder de maat

Apothekers vragen niet goed door als een klant met een klacht aan de balie komt. Dat blijkt uit een mystery onderzoek van de Consumentenbond onder 22 apotheken. De bond zal de uitkomsten van dit onderzoek inbrengen in de evaluatie van de geneesmiddelenwet in 2010 en bij de branchevereniging KNMP pleiten voor verbetering.

Overbodige regels biotech bij dieren afgeschaft

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de regels over biotechnologie bij dieren vereenvoudigd. Bij biomedisch onderzoek kan worden volstaan met één toets in het kader van de Wet op de Dierproeven. Een vergunning op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is niet langer nodig. Nefarma reageert verheugd.

Poliklinische apotheken in de lift

In 2009 sloten in Nederland 29 apotheekvestigingen voorgoed hun deuren. Met name door de opkomst van poliklinische apotheken en dienstapotheken is het aantal openbare apotheken toch gestegen, en wel naar 1976.

Glazen Zaaldebat: artsenbezoekers

Op 17 maart organiseert Nefarma een Glazen Zaaldebat over artsenbezoekers. Volgens critici is het overbrengen van informatie van een artsenbezoeker aan een arts ondergeschikt aan de commerciële doelstellingen. De farmaceutische bedrijven stellen dat zij transparant zijn en beklemtonen de waarde voor zowel arts als patiënt.