Europese goedkeuring MabThera ter behandeling van voorbehandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie

De Europese Commissie heeft MabThera® (rituximab) in combinatie met chemotherapie geregistreerd voor de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet reageerden op een eerdere behandeling (refractaire patiënten) of bij wie de leukemie na behandeling weer is teruggekeerd (recidief). Rituximab in combinatie met chemotherapie was begin dit jaar al geregistreerd als eerstelijnsbehandeling van onbehandelde CLL-patiënten.

Gewone griepprik eerst

Mensen die in de risicogroepen vallen, krijgen in oktober een prik tegen de gewone griep. Daarna volgen twee vaccinaties tegen Nieuwe Influenza A (H1N1).

Kwaliteitsbewaking gezondheidszorg kan nog beter

Op 1 september heeft de externe onderzoekscommissie van het Medisch Spectrum Twente (commissie Lemstra) een onthutsend rapport gepresenteerd over een neuroloog die jarenlang in dit ziekenhuis disfunctioneerde. Het blijft naar de mening van de KNMG en de Orde van groot belang om de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers in het ziekenhuis met betrekking tot kwaliteit nog beter te… Read More »

Verboden publieksreclame voor geneesmiddelen op internet

In opdracht van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft Gezonde scepsis het informatieaanbod op internet via websites over aandoeningen, ziekten en geneesmiddelen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de websites de regels voor reclame van receptgeneesmiddelen overtreedt. Betrokken partijen worden op grond van dit onderzoek door Gezonde scepsis uitgenodigd om onduidelijkheden te bespreken en regels… Read More »

Nieuw farmaciebeleid Achmea

Agis en Achmea Zorg (waaronder Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, Avéro en FBTO), introduceren per 1 januari 2010 een nieuw contract voor apothekers. Het contract is gericht op beheersing van zorgkosten en verhoging van de kwaliteit van de zorg.

Leugens Radar bewijzen nut ziektebeeldinformatie

Om de aandacht te vestigen op marketingmethodes van de farmaceutische industrie, heeft Tros Radar promotie gemaakt voor een niet-bestaand medicijn tegen winderigheid. De programmaredactie heeft daarmee de Nederlandse consument bewust misleid en bovendien de regels op niet mis te verstane wijze overtreden. Radar geeft blijk de eisen die aan ziektebeeldinformatie worden gesteld niet te kennen en enkel uit… Read More »

Orlistat en mogelijke leverschade

De Food and Drug Administratrion (FDA) in de Verenigde Staten kondigde op 24 augustus 2009 aan onderzoek uit te gaan voeren naar meldingen van leverschade bij patiënten die het afslankmiddel orlistat gebruiken. Het middel is in Nederland geregistreerd onder als het vrij verkrijgbare Alli en het receptplichtige Xenical.