Potentieel handverkoop apotheek nog onbenut

Apotheken bezitten een derde van alle distributiepunten waar handverkoop middelen verkocht mogen worden. Toch besluiten patiënten nog steeds in grote getale OTC geneesmiddelen en voedingssupplementen elders aan te schaffen. Van de landelijke OTC omzet wordt nog geen 15% door apotheken gerealiseerd. Wat Jalmar Wesselink en Maarten Reijalt, oprichters van Apoteam, betreft komt er een einde aan die scheve… Read More »

Farmabedrijven helpen Haïti

Farmaceutische bedrijven hebben voor 17 miljoen aan hulp toegezegd voor hulpverlening aan Haïti. De hulp bestaat uit geld, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het bedrag zal komende dagen nog hoger worden door inzamelingsacties die binnen bedrijven worden georganiseerd. Dat heeft de internationale koepel van innoverende farmaceutische bedrijven bekend gemaakt. Het bedrag heeft betrekking op de bedrijven die bij de… Read More »

Inspectie positief over nascholingen door farmaceutische bedrijven

Farmaceutische bedrijven houden zich goed aan de reclameregels bij nascholingsactiviteiten voor huisartsen. Die conclusie trekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een vandaag gepubliceerd rapport. De regels zijn opgesteld om te voorkomen dat er ongewenste beïnvloeding van voorschrijvers plaatsvindt. IGZ stelt dat ze tijdens haar onderzoek “een positief beeld heeft gekregen” van de nascholingen. Nefarma is blij… Read More »

Jaarbericht: groei registratie geneesmiddelen in 2009

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in 2009 meer dan 1600 geneesmiddelen voor de mens goedgekeurd en in het register ingeschreven. Dit is een toename van 30% ten opzichte van het jaar 2008 die met name wordt verklaard door een hoger aantal geneesmiddelen dat via de decentrale procedure is ingeschreven. Het CBG heeft handelsvergunningen voor 23… Read More »

Geneesmiddelen direct mee naar huis na bezoek aan arts LUMC

Op 18 januari opent het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een poliklinische apotheek: Poli Apotheek LUMC. De Poli Apotheek is bedoeld voor patiënten die na ontslag of hun bezoek aan één van de poli’s direct in het LUMC hun medicijnen op kunnen halen.

NZa: farmacie en diagnostiek in ketenzorg

Voorzichtige uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om de huidige integrale bekostiging van ketenzorg voor diabetes en verhoogd risico op hart- en vaatziekten onder voorwaarden uit te breiden met farmacie (exclusief geneesmiddelen) en diagnostiek per 2011. Integrale bekostiging kan onder voorwaarden nog worden ingevoerd voor zorg aan patiënten met hartfalen en COPD in 2010.… Read More »