Fornix publiceert voorlopige resultaten 2009

Fornix BioSciences N.V. (Euronext Amsterdam: AFORBI) maakt vandaag haar voorlopige resultaten over 2009 bekend. De nettowinst kwam ten opzichte van 2008 5,8% hoger uit op € 10,9 miljoen, waar in november 2009 nog werd gerekend met € 10,2 miljoen. Dit verschil is voornamelijk toe te schrijven aan een lager dan voorziene kostenontwikkeling. De EBIT kwam 9,5% hoger uit… Read More »

De pil moet uit het basispakket

De anticonceptiepil moet weer uit het basispakket. De zorgverzekering moet de pil alleen nog vergoeden voor jongeren onder de 21 jaar. Dat zal het College voor zorgverzekeringen (CVZ) binnenkort adviseren aan minister Klink (Volksgezondheid, CDA), zegt CVZ-bestuursvoorzitter Dik Hermans. De minister neemt vrijwel altijd dergelijke adviezen over. Lees verder

Meer meldingen van bijwerkingen uit ziekenhuizen

In 2009 werden door het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 70% meer meldingen van bijwerkingen bij het gebruik van geneesmiddelen in ziekenhuizen ontvangen ten opzichte van het peiljaar 2007. Dit betekent niet dat er meer bijwerkingen waren, maar dat medisch specialisten bijwerkingen vaker melden.

Handelsvergunning voor sibutramine bevattende middelen (Reductil) wordt geschorst

De voordelen van het gebruik van sibutramine bevattende middelen wegen niet langer op tegen de risico’s. Dat meldde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 21 januari op hun website. De handelsvergunning voor sibutramine bevattende middelen zou daarom moeten worden geschorst. Sibutramine wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met overgewicht met als extra risicofactoren diabetes of dyslipidemie… Read More »

Nieuwe data Avastin bij uitgezaaide darmkanker

Twee omvangrijke studies onder meer dan 3200 patiënten bevestigen dat de behandeling van uitgezaaide darmkanker met Avastin® (bevacizumab) en chemotherapie leidt tot een mediane overlevingsduur van meer dan twee jaar. Ook bleek bij een meerderheid van de patiënten de tumoromvang af te nemen. De studieresultaten zullen de komende dagen tijdens het ASCO GI congres in Orlando (VS) worden… Read More »

Gewijzigd Collegebeleid voor medicinale gassen

Het College ter beoordeling van geneesmiddelen heeft het registratiebeleid voor medicinale gassen gewijzigd. De belangrijkste wijziging houdt in dat medicinaal gas dat in bulk geleverd wordt aan zorginstellingen en homecare-bedrijven geregistreerd dient te worden.

Aanvullende maatregelen voor gebruik Tysabri

De voordelen van het gebruik van Tysabri (natalizumab) wegen nog steeds op tegen de risico’s voor patiënten met actieve multiple sclerosis omdat er voor hen verder weinig andere behandelingsmogelijkheden zijn. Een van de risico’s van Tysabri is het optreden van progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML).