Start fase III onderzoek met BSI-201 voor patienten met triple negatieve borstkanker

Sanofi-aventis en BiPar Sciences hebben bekend gemaakt dat de fase III studie naar de meerwaarde van BSI-201, toegevoegd aan de huidige standaard chemotherapie, in de USA gestart zal worden. De studie wordt uitgevoerd bij patienten met uitgezaaide triple negatieve borstkanker (TNBC). BSI-201 is een nieuw middel dat een remmende werking heeft op een belangrijk enzym dat betrokken is… Read More »

Roche lanceert reserveringsprogramma Tamiflu voor derde wereld

Roche heeft een Tamiflu® reserveringsprogramma (TRP) voor ontwikkelingslanden geïntroduceerd. Het programma is met onmiddellijke ingang van kracht geworden en houdt in dat overheden in de derde wereld kunnen beschikken over Tamiflu® (oseltamivir) op het moment waarop de World Health Organization (WHO) een grieppandemie afkondigt of wanneer zich een griepvirus aandient dat naar de opvattingen van de WHO de… Read More »

Lange termijn veiligheidsprofiel van omalizumab

De FDA maakte op 16 juli 2009 melding van het optreden van cardio- en cerebrovasculaire events bij gebruik van omalizumab (Xolair). Dit middel is een monoklonaal antilichaam, dat selectief bindt aan humaan immunoglobuline E (IgE). Hierdoor wordt de hoeveelheid IgE die vrij beschikbaar is om een allergische cascade teweeg te brengen, verminderd.

Genetische code van parasiet Schistosoma mansoni ontrafeld

Het erfelijke materiaal van de voor mensen schadelijke worm Schistosoma mansoni is in kaart gebracht. Een internationaal consortium, waar LUMC-onderzoeker dr. Mohammed Sajid deel van uitmaakt, deed naast deze prestatie ook een stap in de richting van nieuwe medicijnen voor de miljoenen mensen die jaarlijks met de parasiet geïnfecteerd raken. Het gerenommeerde vakblad Nature publiceert hierover op 16… Read More »

Nederlander zuinig met geneesmiddelen

In 2007 besteedde de Nederlander gemiddeld € 336 aan geneesmiddelen. Dit bedrag ligt 12% onder het West-Europees gemiddelde (€ 382). In België, Frankrijk en Duitsland wordt 20 tot 60% meer uitgegeven per hoofd van de bevolking.

CBG verwijdert fabrikant uit registratiedossier

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) verwijdert fabrikant MJ Biopharm uit India uit de registratiedossiers. Als gevolg hiervan heeft het CBG de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geadviseerd uit voorzorg alle geneesmiddelen van de betreffende fabrikant uit apotheken terug te halen.

Ontstane ruimte voor DCP-procedures in 2009 nu ingevuld

De recentelijke ruimte die is ontstaan voor nieuwe DCP-procedures met NL=RMS in 2009 als gevolg van door aanvragers teruggetrokken timeslots is nu opgevuld. Dat betekent dat géén nieuwe aanvragen voor time slots in 2009 meer in behandeling worden genomen.

FDA goedkeuring voor EFFIENT™ (prasugrel) voor patienten met acuut coronair syndroom die in aanmerking komen voor een dotterbehandeling

DAIICHI SANKYO Co, Ltd en Eli Lilly and Company kondigden vrijdag 10 juli jl. aan dat de Amerikaanse registratie autoriteit de FDA, toestemming heeft verleend voor introductie van EFFIENT™ (prasugrel) ter preventie van atherotrombotische complicaties bij patienten met ACS die een percutane coronaire interventie (PCI, ofwel een dotter-behandeling) ondergaan.

Europese Commissie wil generieke concurrentie stimuleren

Bogin (Bond van Generieke Geneesmiddelenfabrikanten in Nederland) is positief over de uitkomsten van het onderzoek van de Europese Commissie (EC) naar de problemen rondom de concurrentie in de farmaceutische sector. De Europese Commissie presenteerde op 8 juli in Brussel de resultaten en aanbevelingen. Eén van de uitkomsten is dat specialité fabrikanten een aantal instrumenten gebruikt om de commerciële… Read More »