Geneesmiddel Thyreoïdeum alleen als aan kwaliteitseisen is voldaan

De Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwt dat bij het voorschrijven en het ter hand stellen thyreoïdeum aan kwaliteitseisen voldaan moet worden. Thyreoïdeum is een schildklierpoeder van dierlijke herkomst dat soms voor de behandeling van hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) wordt ingezet. De inspectie heeft een signaal ontvangen over een patiënt die ernstige osteoporose en hartklachten ontwikkelde, waarschijnlijk als gevolg… Read More »

Polyfarmacie in verzorgingshuizen

De medicatie van patiënten met polyfarmacie kunt u op regelmatige basis evalueren. Hiervoor hebben wij een effectieve methode – de periodieke medicatiebeoordeling – ontwikkeld. Deze methode is inzetbaar voor alle thuiswonende patiënten en patiënten in verzorgingshuizen. Wij kunnen u als huisarts of apotheker – door een subsidie van het ministerie van VWS – ondersteunen bij het toepassen van… Read More »

Geen beperking gebruik Rotarix

De firma GSK heeft de European Medicines Agency (EMA) op de hoogte gebracht dat er sporen van DNA in het vaccin Rotarix [1] zijn aangetroffen die er niet in thuishoren. Het DNA is afkomstig van een niet-ziekteverwekkende virusstam. De bron van het DNA is nog onbekend. In een extra ingelaste vergadering van de CHMP [2], het wetenschappelijke comité… Read More »

Antistollingsmiddelen verhogen kans op levend geboren kind niet

Bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen zijn medicijnen die bloedstolsels tegengaan geen oplossing. Aspirine en heparine maken de kans op een levend geboren kind niet groter, en bovendien hebben ze vaak hinderlijke bijwerkingen. Dat is de voornaamste conclusie uit de ALIFE-studie, een door het Academisch Medisch Centrum en Leids Universitair Medisch Centrum gecoördineerd onderzoek onder ruim 300 vrouwen.… Read More »

Zorg bij astma/COPD is aan te tonen

Met het nieuwe KNMP–programma Zorgondersteuning Astma/ COPD heeft de apotheker een instrument om de zorg voor deze groep patiënten gestructureerd aan te pakken en aantoonbaar te maken binnen de zorgketen of aan zorgverzekeraars.

Kwaliteitsproblemen bij grondstoffabrikant clopidogrel

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft uit voorzorg besloten de fabrikant Glochem in Visakhapatnam, India uit de registratiedossiers te verwijderen. Dit gebeurde op advies van het Europese geneesmiddelenagentschap (European Medicines Agency EMA) dat afwijkingen van de kwaliteitseisen* heeft geconstateerd bij de Indiase fabriek waar het werkzame bestanddeel clopidogrel wordt gemaakt. Hierdoor kan de kwaliteit van deze stof… Read More »

Europese registraties in maart 2010

De CHMP [1] heeft positief geadviseerd over de ‘biosimilar’ Nivestim (filgrastim) voor de behandeling van neutropenie als gevolg van behandeling met cytostatica. Er waren ook positieve adviezen voor generieke versies van olanzapine, ribavirine, telmisartan en topotecan. De CHMP keek daarnaast naar aanvullende gegevens uit klinisch en postmarketing onderzoek van de drie pandemische griepvaccins die via de centrale procedure… Read More »

VWS en IGZ nemen standpunt in over methotrexaat-injectiespuiten

Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben een standpunt ingenomen over de kwaliteit en de vergoeding van methotrexaat-injectiespuiten. Aanleiding voor dit standpunt zijn vragen van patiënten, apothekers, zorgverzekeraars en beroepsbeoefenaren.

Verzekeraars sneller met farmaceutisch reglement

Voor consumenten is het belangrijk om tijdig te beschikken over alle informatie die verband houdt met hun zorgverzekering. Toegespitst op geneesmiddelen gaat het bijvoorbeeld om het reglement farmacie. Daarin maken verzekeraars onder meer inzichtelijk voor welke geneesmiddelen een artsenverklaring noodzakelijk is en of een machtiging van de verzekeraar vereist is om een middel vergoed te krijgen. Mensen die… Read More »