Fornix kondigt aan voornemens te zijn haar Nederlandse Allergiedivisie te verkopen aan ALK-Abelló

Voortvloeiend uit de strategische heroriëntatie van de Nederlandse activiteiten van haar Allergiedivisie (Artu Biologicals), kondigt Fornix BioSciences N.V. (Fornix) aan dat zij tot overeenstemming is gekomen en vandaag een aandelenkoopovereenkomst heeft getekend met ALK-Abelló A/S (ALK) voor de verkoop van 100% van de aandelen in de Nederlandse Allergiedivisie voor een koopprijs van EUR 19,6 miljoen in contanten, vrij… Read More »

Nieuwe informatie over Myozyme, Cerezyme en Fabrazyme

De CHMP, het wetenschappelijke comité van het Europese geneesmiddelen agentschap EMA waarin het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is vertegenwoordigd, is geïnformeerd over een bij de productie van Myozyme (alglucosidase alfa).

Marcel Bouvy: pillen zonder zorgen

De apotheker is de aangewezen persoon om het geneesmiddelengebruik in goede banen te leiden. Zo kunnen geneesmiddelen tot flinke gezondheidswinst leiden. Dat stelt prof. dr. Marcel Bouvy vanmiddag in zijn oratie.

Vervolg meldingen bradycardie op Telfast (STP-Free)

Het CBG heeft het signaal van een mogelijk verband tussen het gebruik van fexofenadine (Telfast) en bradycardie (vertraging van het hartritme) verder onderzocht en besproken in de Pharmacovigilance Working Party van de European Medicines Agency in Londen.

Nog geen rem op ADHD

In 2009 verstrekten openbaar apothekers 865.000 keer een bij ADHD gebruikt geneesmiddel, wederom meer dan in 2008. De stijging bedroeg net als het jaar daarvoor 120.000 verstrekkingen. De totale uitgaven kwamen in 2009 uit op € 35 miljoen, waarvan € 21,8 miljoen niet ten laste van de zorgverzekeringswet kwam.

Terugkoppeling hoorzitting NSAIDs

De bezwaarschriftencommissie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft op 20 april kennisgenomen van de toelichting op de bezwaren tegen de herindeling van de afleverstatus van NSAID’s en acetylsalicylzuur bevattende geneesmiddelen (eenvoudige pijnstillers). Na zorgvuldige bestudering van de bezwaren wordt door de bezwaarschriftencommissie een advies opgesteld ten behoeve van het College. Het College is voornemens in zijn… Read More »

Saquinavir en verlenging van QT- en PR-interval

Bij gebruik van saquinavir (Invirase) is bij gezonde vrijwilligers verlenging van het QT- en PR-interval waargenomen. Health Canada adviseerde daarom op 14 april 2010 om het gebruik van saquinavir niet te combineren met andere geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen. Daarnaast is oplettendheid geboden bij patiënten die bekend zijn met een cardiale geleidingsstoornis.

Benoeming business development manager zorgverzekeraars door Alliance Healthcare en Kring-apotheek

Alliance Healthcare en Kring-apotheek benoemen met ingang van 1 juni aanstaande Barbara de Reijke tot business development manager zorgverzekeraars. Zij wordt verantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties met zorgverzekeraars en voor de onderhandelingen. Als business development manager zorgverzekeraars zal Barbara op basis van partnership de zorgpropositie van Kring-apotheek voor zorgverzekeraars verder ontwikkelen en in de markt zetten.… Read More »

Prijzen geneesmiddelen verder gedaald

Het prijspeil van receptgeneesmiddelen daalde in 2009 met bijna 9%. In 2010 zet de daling verder door. Dit komt vooral door een verdere uitbreiding van het preferentiebeleid en het vaststellen van een maximumprijs voor een aantal biologicals.

Aankomende verkiezingen en voorgestelde bezuinigingen

Op 9 juni zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Deze zullen in het teken staan van bezuinigingen. Eerder hebben ook de “ambtelijke heroverwegingscommissies” in hun adviezen suggesties gedaan voor mogelijke bezuinigen. Deze adviezen gaan vermoedelijk een belangrijke rol spelen tijdens de campagne.