Namen van medische adviesraden blijven geheim

Gezonde scepsis heeft 14 grote farmaceutische bedrijven per brief gevraagd de leden van de medische adviesraden van in totaal 50 geneesmiddelen openbaar te maken. Het doel was in kaart te brengen welke artsen en apothekers in Nederland betaalde adviesfuncties hebben met betrekking tot individuele medicijnen. Resultaat: geen enkel bedrijf geeft inzage in de samenstelling van hun advisory boards.

Bedrijven willen verantwoorde wijze van transparantie

Samen met overheid en artsenorganisaties werkt Nefarma aan de uitwerking van de maatschappelijke wens tot meer transparantie, met name over de relaties tussen artsen en farmaceutische bedrijven. Daarbij moet sprake zijn van een goed evenwicht tussen openheid en de belangen van betrokken artsen en bedrijven.

Verkoop Belgische farmaceutische groothandel en apotheken

Mediq heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van haar Belgische activiteiten op het gebied van geneesmiddelendistributie. Zowel de groothandel als de apotheken worden verkocht. Met het terugtreden uit de Belgische markt voor geneesmiddelendistributie kan Mediq haar focus en middelen verder concentreren op haar kernmarkten: apotheek- en groothandelsactiviteiten in Nederland en Polen en de directe en institutionele activiteiten in… Read More »

Wijzigingen groepsdirectie Mediq

Mediq heeft een aantal wijzigingen aangekondigd in de samenstelling van en de verantwoordelijkheden binnen de groepsdirectie, met als doel een scherpere focus op operationele resultaten. De wijzigingen worden geïmplementeerd per 1 augustus.

Nefarma vraagt om aandacht voor regels sponsoring

Nefarma heeft bij de organisaties van artsen, apothekers, ziekenhuizen en verpleegkundigen de regels over financiële ondersteuning van evenementen opnieuw onder de aandacht gebracht. Nog altijd zijn er (groepen) artsen die bedrijven vragen bijeenkomsten en evenementen te sponsoren, zich niet realiserend dat hun verzoek in strijd is met de regels.

Start fase III onderzoek met BSI-201 voor patienten met triple negatieve borstkanker

Sanofi-aventis en BiPar Sciences hebben bekend gemaakt dat de fase III studie naar de meerwaarde van BSI-201, toegevoegd aan de huidige standaard chemotherapie, in de USA gestart zal worden. De studie wordt uitgevoerd bij patienten met uitgezaaide triple negatieve borstkanker (TNBC). BSI-201 is een nieuw middel dat een remmende werking heeft op een belangrijk enzym dat betrokken is… Read More »

Roche lanceert reserveringsprogramma Tamiflu voor derde wereld

Roche heeft een Tamiflu® reserveringsprogramma (TRP) voor ontwikkelingslanden geïntroduceerd. Het programma is met onmiddellijke ingang van kracht geworden en houdt in dat overheden in de derde wereld kunnen beschikken over Tamiflu® (oseltamivir) op het moment waarop de World Health Organization (WHO) een grieppandemie afkondigt of wanneer zich een griepvirus aandient dat naar de opvattingen van de WHO de… Read More »

Lange termijn veiligheidsprofiel van omalizumab

De FDA maakte op 16 juli 2009 melding van het optreden van cardio- en cerebrovasculaire events bij gebruik van omalizumab (Xolair). Dit middel is een monoklonaal antilichaam, dat selectief bindt aan humaan immunoglobuline E (IgE). Hierdoor wordt de hoeveelheid IgE die vrij beschikbaar is om een allergische cascade teweeg te brengen, verminderd.

Genetische code van parasiet Schistosoma mansoni ontrafeld

Het erfelijke materiaal van de voor mensen schadelijke worm Schistosoma mansoni is in kaart gebracht. Een internationaal consortium, waar LUMC-onderzoeker dr. Mohammed Sajid deel van uitmaakt, deed naast deze prestatie ook een stap in de richting van nieuwe medicijnen voor de miljoenen mensen die jaarlijks met de parasiet geïnfecteerd raken. Het gerenommeerde vakblad Nature publiceert hierover op 16… Read More »