Half miljoen handtekeningen voor behoud farmaceutische zorg

Meer dan een half miljoen patiënten hebben hun apotheek laten weten dat zij hen steunen in hun streven naar behoud van kwaliteit van de farmaceutische zorg. Hun handtekeningen zullen op woensdag 28 oktober, om 11:45 uur door apotheek bezorgauto’s worden afgeleverd bij het Ministerie van VWS en officieel worden aangeboden aan Minister Klink.

Kankermedicijn taxol is te verbeteren

Het remmen van twee celdelingseiwitten verhoogt de gevoeligheid van kankercellen voor het veelgebruikte kankermedicijn taxol. Onderzoekers van het UMC Utrecht laten dat zien in het tijdschrift PNAS van 23 oktober (online early edition). De vinding zou kunnen leiden tot effectievere chemotherapie met taxol.

Medicijnen verbetert dwangstoornis

In haar onderzoek verdeelde psychiater Nienke Vulink 76 patiënten met een dwangstoornis in twee groepen. De ene groep ontving alleen de normale behandeling met antidepressiva, de andere groep kreeg daarnaast ook een antipsychoticum. Na tien weken bleken bij 41 procent van de patiënten met de standaardbehandeling de klachten met minstens 35 procent te zijn afgenomen. Maar in de… Read More »

Nefarma: geen verbod op symptoomreclame

Samen met patiënten- en consumentenorganisaties, artsen en apothekers wil Nefarma dit najaar tot afspraken komen over verantwoorde informatievoorziening aan patiënten. Dat is veel beter dan een verbod op symptoomreclame, omdat daarbij het kind met het badwater wordt weggegooid.

Nefarma wil nog dit jaar helderheid over totstandkoming behandelrichtlijnen

Het is onduidelijk hoe behandelrichtlijnen en geneesmiddelenformularia tot stand komen. In het belang van een goede gezondheidszorg moet het proces veel transparanter zijn. Die conclusie trekt Nefarma, vereniging innovatieve geneesmiddelen, uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar dit onderwerp. De farmaceutische bedrijven willen samen met de artsenorganisatie KNMG en het ministerie van VWS nog dit… Read More »

Merck Revenues Increase by 2.7% to € 1.9 Billion

Merck KGaA announced today that Group total revenues rose 2.7% in the third quarter to € 1,944 million from € 1,893 million in the year-ago quarter as the Pharmaceuticals divisions continued to grow and the Chemicals divisions continued to recover from the economic crisis. Royalty income, declined 9.7% to € 82 million. Mainly due to inventory adjustments and,… Read More »

Import- en distributiestop Canadese Apotex geneesmiddelen

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMEA, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn op de hoogte gebracht van aanwijzingen dat niet voldaan wordt aan kwaliteitseisen voor een juiste wijze van produceren (Richtsnoeren voor Good Manufacturing Practices) in twee fabrieken in Canada van de firma Apotex.