Nefarma: ‘Kritiek op persberichten te zwaar aangezet’

Nefarma is het oneens met de conclusies van een onderzoek door Gezonde Scepsis dat een groot aantal persberichten van farmaceutische bedrijven niet door de beugel kan. Het onderzoek is onvoldoende zorgvuldig geweest met de toepassing en uitleg van de regelgeving en de jurisprudentie, oordeelt de vereniging. Daardoor is de kritiek te zwaar aangezet.

Grote verschuivingen in generiek

Het aandeel generieke voorschriften nam in 2009 toe tot 57%. Vooral door het preferentiebeleid traden aanzienlijke verschuivingen op in de marktaandelen van de diverse leveranciers van generieke producten. Het prijspeil van generieke geneesmiddelen daalde met 22%.

Fors meer beloning voor bestuurders Mediq

De topman en de financiële topman van medicijngroothandelaar en apotheekuitbater Mediq hebben over 2009 fors meer loon gekregen dan over het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het vrijdag gepubliceerde jaarverslag van Mediq.

Europese functie voor Eugène van Puijenbroek

Eugène van Puijenbroek, hoofd Analyse bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, is benoemd tot onafhankelijk deskundige (co-opted member) van de Pharmacovigilance Working Party van de European Medicines Agency (EMA) in Londen.

Adviezen voor komende kabinetsperiode

Nefarma heeft een verkiezingsdocument opgesteld met het oog op de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Het document geeft vijf adviezen voor verbetering van de gezondheidszorg in de periode 2010-2014.Nefarma gebruikt het verkiezingsdocument als inbreng bij de verschillende partijen. De programma’s worden op dit moment geschreven.

Ziektebeelden vastgelegd: Astma/COPD op 1

Astma/COPD is het meest bij patiënten vastgelegde ziektebeeld in de apotheekinformatiesystemen, namelijk bij 12,6% van de patiënten. De systematiek van ziektebeeldtoekenning aan patiënten wordt ook voor verkeersveiligheidsdoeleinden ingezet.

Nefarma debatteert over artsenbezoekers

Op 17 maart aanstaande vindt een debat plaats over de rol, de werkwijze en de (on)wenselijkheid van artsenbezoekers als contactpersonen van farmaceutische bedrijven met voorschrijvers van geneesmiddelen (artsen). Een huisarts, een politicus en directeur van een farmaceutisch bedrijf krijgen de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen en met elkaar in debat te gaan.

Schorsing generiek escitalopram opgeheven

In zijn vergadering van 25 februari 2010 heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen opnieuw beslist op een bezwaar van de firma Lundbeck tegen inschrijving van een aantal escitalopram bevattende geneesmiddelen. Het bezwaar is ongegrond verklaard waardoor de eerdere schorsing van deze geneesmiddelen is opgeheven. Op 12 juni 2009 heeft het College bericht over de schorsing van de… Read More »

Zakboekje Oncolytica-interacties beschikbaar 01 maart 2010

Het zakboekje Oncolytica-interacties is vanaf maart 2010 beschikbaar. Dit zakboekje biedt een overzicht van de beoordeelde interacties van oncolytica, met de bijbehorende teksten. Het zakboekje bevat een index, een tekstgedeelte en de Besliskaart. De beoordeling is uitgevoerd door de Werkgroep Oncolytica Interacties.