Update: wegwerken achterstanden verloopt voorspoedig

Het CBG heeft het oplossen van de achterstanden tot zijn eerste doelstelling gemaakt van het Strategisch Business Plan 2009-2013. Daarom investeren we in het wegwerken en voorkómen van achterstanden. Graag geven wij een update van de resultaten van onze investering en de huidige stand van zaken (peildatum hierbij is 15 juli 2010). Vanaf heden publiceren we maandelijks een… Read More »

Nieuwe belangrijke risico-informatie na herbeoordeling balans werkzaamheid-schadelijkheid modafinil (Modiodal)

Het wetenschappelijke comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) – waarin het CBG vertegenwoordigd is – heeft de balans werkzaamheid-schadelijkheid van modafinil opnieuw beoordeeld. Modafinil blijft uitsluitend geïndiceerd voor de behandeling van narcolepsie. De risico’s van ernstige psychische bijwerkingen (inclusief suïcidale ideevorming), cardiovasculaire complicaties, ernstige huidreacties, potentieel misbruik en off-label gebruik, zijn opnieuw bevestigd.

Conferentie handverkoop in de apotheek

Op donderdagavond 16 september organiseert het FBA van 18.00 uur tot 21.30 uur de conferentie over handverkoop in de apotheek. Als apotheker wordt u geconfronteerd met minder inkomsten vanuit receptgeneesmiddelen.

Handelsvergunning voor Depronal (RVG 05531) doorgehaald

Het College heeft per 14 juni 2010 de handelsvergunning voor Depronal (dextropropoxyfeen) doorgehaald na een besluit hierover door de Europese Commissie. Deze doorhaling geldt ook voor de parallelhandelsvergunning RVG 14258//05531, die verwijst naar handelsvergunning RVG 05531.

NZa maakt ketenzorg mogelijk voor COPD

Vanaf 1 juli 2010 kunnen zorgaanbieders een integraal tarief declareren voor patiënten met COPD, een chronische longaandoening. Dit maakt het voor zorgaanbieders van verschillende disciplines eenvoudiger om de zorg samen rondom de vraag van de patiënt te organiseren. De integrale benadering leidt tot betere afstemming en daardoor hogere kwaliteit van de zorg voor patiënten. Bovendien vermindert effectieve ketenzorg… Read More »

KNMP/NIA reactie op massaontslag Organon

Met de dramatische reorganisatie van voormalig Organon dreigt voor Nederland hoogwaardige en specifieke kennis op het gebied van gezondheid voor vrouwen verloren te gaan. Organon heeft door de jaren heen bewezen op een meer dan gemiddeld niveau de pijplijn voor innovatieve producten goed gevuld te houden. Dat is ook de voornaamste reden voor de overnames geweest. Het is… Read More »

Leveringstekorten Fabrazyme (agalsidase beta) en Cerezyme (imiglucerase) zorgen voor aangepaste aanbevelingen behandeling

Vanwege productieproblemen is er een leveringstekort van de geneesmiddelen Cerezyme (imiglucerase) en Fabrazyme (agalsidase beta). Beide middelen worden ingezet voor de behandeling van zeldzame erfelijke enzymdeficiënties. Als gevolg van de leveringstekorten gelden sinds oktober 2009 aangeaste aanbevelingen voor behandeling voor Cerezyme. Voor Fabrazyme zijn nieuwe tijdelijke behandelingsaanbevelingen opgesteld.

MSD kondigt herstructurering van de locatie in Oss aan

MSD (in de VS en Canada bekend als Merck) heeft vandaag nadere informatie verstrekt over het wereldwijde herstructureringsplan voor de integratie van haar internationale Research & Development (R&D), Productie en andere activiteiten.

Verpakkingen en (on)geschiktheid voor gebruik

Patiënten hebben geregeld problemen met verpakkingen van geneesmiddelen, bijvoorbeeld blisters of strips. Vooral mensen met een beperkte handfunctie, zoals reumapatiënten en ouderen, hebben moeite met het openen van bepaalde verpakkingen.

Aanvragen van DCP time slots (NL=RMS) weer mogelijk vanaf 19 juli

Het CBG ontwikkelt een nieuwe werkwijze voor het plannen en toewijzen van time slots voor DCP-procedures met Nederland als RMS. Per 19 juli as. wordt via de website een overzicht gepubliceerd waaruit duidelijk wordt hoeveel time slots nog beschikbaar zijn per maand en per FT-groep voor de periode tot eind 2011.