Dag van de medicatieoverdracht

Op 25 november 2009 organiseert DGV in De Bilt de ‘Dag van de medicatieoverdracht’. De organisatie gebeurt in samenwerking met de KNMP, NVZA en het projectbureau ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

IJzerdextraan en anafylactische reacties

Het gebruik van ijzerdextraan gaat gepaard met een risico op anafylactische reacties en andere overgevoeligheidsreacties. Bij een eerste gebruik moet daarom een testdosis worden gegeven. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) maakte op 16 oktober 2009 melding van anafylactische en anafylactoïde reacties na parenterale toediening van Dexferrum. Dit geneesmiddel bevat ijzerdextraan met een hoog molecuulgewicht. Hierbij waren… Read More »

Klink onderzoekt verkoop vaccins

Minister Klink verwacht ongeveer 10 miljoen doses vaccin nodig te hebben voor de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A H1N1 (Mexicaanse griep). Hij onderzoekt daarom de mogelijkheden voor de verkoop van eerder aangeschafte vaccins aan het buitenland.

Nefarma: zorgen over innovatieklimaat

Nefarma maakt zich grote zorgen over de houding van de politiek ten aanzien van het innovatieklimaat in ons land. Alleen een actieve houding kan ervoor zorgen dat Nederland internationaal goed op de kaart blijft staan. Bij het kabinet wordt zo’n houding gemist.Die boodschap is afgelopen weken uitgedragen in gesprekken met ministeries en de politiek.

‘Balkenende moet vuist maken voor behoud Organon’

Premier Balkenende moet zich persoonlijk inzetten voor het behoud van de “Organon-fabriek” in Oss, waar direct en indirect in totaal 24.000 mensen hun boterham verdienen. Nederland dreigt de slag om dit hoogwaardig farmaceutisch bedrijf, onderdeel van Schering-Plough, te verliezen van Frankrijk, omdat politiek Den Haag zou zitten te slapen.

‘Wetenschappers zijn zelden objectief’

“Wetenschap behoort per definitie objectief te zijn maar wetenschappers zijn dat zelden. Zij worden lang niet altijd uitsluitend gedreven door een wetenschappelijke honger naar de waarheid. De roep om onafhankelijkheid is daarom naïef”, schrijft Henk-Jan Out van Schering-Plough in NRC Handelsblad.

Meer maagmiddelen voor minder

Het gebruik van maagmiddelen zal in 2009 relatief sterk toenemen, terwijl de geneesmiddelenuitgaven voor de meeste verzekeraars onder invloed van lagere prijzen aanzienlijk zullen dalen. Vooral huisartsen kiezen veel vaker voor geneesmiddelen waarvan generieke varianten beschikbaar zijn.