Verontreinigingen (deeltjes) in Fabrazyme, Cerezyme en Thyrogen

In injectieflacons met de geneesmiddelen Fabrazyme (agalsidase bèta), Cerezyme (imiglucerase) en Thyrogen (thyrotropine alfa) zijn verontreinigingen (deeltjes) aangetroffen. Dit laat de firma Genzyme aan behandelaars weten in een brief (een Direct Healthcare Professional Communication, DHPC). Het gaat om verontreinigingen in injectieflacons die gevuld zijn bij één productielokatie in de Verenigde Staten. Artsen moeten standaard, voordat de geneesmiddelen worden… Read More »

Kans op koorts na vaccinatie met Pandemrix

De EMEA, het Europese Geneesmiddelenagentschap, waarin het CBG is vertegenwoordigd, heeft een bericht gepubliceerd dat kinderen een iets verhoogde kans op koorts hebben na de tweede vaccinatie met Pandemrix*.

Grote verschillen in vergoeding medicijnen

Een onderzoek door Scanwork Research over medicijnen die niet vergoed worden door de basisverzekering. Voor honderdduizenden mensen in Nederland die dagelijks medicijnen gebruiken kan een overstap naar een andere zorgverzekeraar vele honderden euro’s aan besparing per jaar opleveren. In sommige gevallen kan het voordeel meer dan duizend euro per jaar bedragen. Een vergelijking van de vergoeding van medicijnen… Read More »

Nieuw geneesmiddel veel te laat bij patiënt

Patiënten in Nederland blijven onnodig lang verstoken van innovatieve geneesmiddelen. In wet- en regelgeving zijn voor alle beoordelingsprocessen maximale termijnen vastgelegd. Uit cijfers van Nefarma blijkt dat die termijnen in de praktijk gemiddeld met in totaal 14 maanden worden overschreden.

Opiumwet voor het volk

Nederlandse openbare apothekers verstrekten in 2008 maandelijks gemiddeld 160.000 keer een middel dat volledig onder de Opiumwet valt. Methylfenidaat is daarvan het meest verstrekte middel. Ruim 890.000 keer verstrekten apothekers een middel dat onder het lichte regiem van de Opiumwet valt.

Column: Het is een wonder!

In deze barre tijden voor de apotheker gloort er zomaar ineens een zonnestraal. Tijdens het Apotex symposium in Huis ter Duin (waar doen ze het toch van) kwam Henk van Vliet als raadsadviseur van de NZA met de verheugende mededeling dat het tarief voor 2010 aanmerkelijk hoger zal zijn dan het tarief voor 2009. Ik heb de hele… Read More »

Veel meldingen, maar weinig ernstige bijwerkingen

De eerste vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep is inmiddels voltooid. Eind vorige week zijn ook de eerste vaccinaties voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar oud afgerond. Lareb ontving sinds de start van de vaccinatiecampagne in totaal 4271 meldingen van mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. 1898 meldingen hadden… Read More »

Gewijzigd Collegebeleid bij gebruiksoctrooien

Per 1 december 2009 wijzigt het Collegebeleid ten aanzien van gebruiksoctrooien. Voorheen werd de productinformatie in de geneesmiddeleninformatiebank op verzoek van een registratiehouder aangepast wanneer er sprake was van een gebruiksoctrooi op een generiek geneesmiddel. Dit beleid is gewijzigd zodat voorschrijvers en patiënten via www.geneesmiddeleninformatiebank.nl beschikking hebben op volledig goedgekeurde teksten.

FDA Approves Cymbalta(R) for Maintenance Treatment of Generalized Anxiety Disorder

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved Cymbalta(R) (duloxetine HCl) for the maintenance treatment of generalized anxiety disorder (GAD) in adults, Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) announced today. “Since generalized anxiety disorder can be a chronic illness, it is important that doctors and their patients find a treatment option that is effective in both the… Read More »