Andere farmaceutische bekostiging gewenst om kwaliteit zorg te kunnen waarborgen

Gisteren ontving minister Klink van Volksgezondheid een half miljoen handtekeningen die door apotheek bezorgauto’s naar Den Haag waren gebracht. De handtekeningen zijn steunbetuigingen van patiënten die vinden dat de kwaliteit van farmaceutische zorg gewaarborgd moet blijven ondanks dat apothekers zich door inkomensdruk genoodzaakt zien fors te bezuinigen op de zorg.

155 ton smeersels met corticosteroïden

Nederlandse apothekers verstrekten in 2008 3,65 miljoen keer een huidpreparaat dat een corticosteroïde bevat. De kosten hiervoor bedroegen vorig jaar € 17 miljoen. Het aantal verstrekte DDD‘s bedroeg 155 miljoen.

Europese registraties in oktober 2009

De CHMP [1] heeft positief geadviseerd over een handelsvergunning voor Scintimun (besilesomab) dat samen met andere beeldvormende technieken uitsluitsel geeft over de plaats van ontstekingen of infecties in het skelet bij ontsteking van het beenmerg (osteomyelitis). Ook Zenas (amifampridine), ontwikkeld voor het zeldzaam voorkomende Lambert-Eaton Myastheen Syndroom, kreeg een positief advies.

Half miljoen handtekeningen voor behoud farmaceutische zorg

Meer dan een half miljoen patiënten hebben hun apotheek laten weten dat zij hen steunen in hun streven naar behoud van kwaliteit van de farmaceutische zorg. Hun handtekeningen zullen op woensdag 28 oktober, om 11:45 uur door apotheek bezorgauto’s worden afgeleverd bij het Ministerie van VWS en officieel worden aangeboden aan Minister Klink.

Kankermedicijn taxol is te verbeteren

Het remmen van twee celdelingseiwitten verhoogt de gevoeligheid van kankercellen voor het veelgebruikte kankermedicijn taxol. Onderzoekers van het UMC Utrecht laten dat zien in het tijdschrift PNAS van 23 oktober (online early edition). De vinding zou kunnen leiden tot effectievere chemotherapie met taxol.

Medicijnen verbetert dwangstoornis

In haar onderzoek verdeelde psychiater Nienke Vulink 76 patiënten met een dwangstoornis in twee groepen. De ene groep ontving alleen de normale behandeling met antidepressiva, de andere groep kreeg daarnaast ook een antipsychoticum. Na tien weken bleken bij 41 procent van de patiënten met de standaardbehandeling de klachten met minstens 35 procent te zijn afgenomen. Maar in de… Read More »

Nefarma: geen verbod op symptoomreclame

Samen met patiënten- en consumentenorganisaties, artsen en apothekers wil Nefarma dit najaar tot afspraken komen over verantwoorde informatievoorziening aan patiënten. Dat is veel beter dan een verbod op symptoomreclame, omdat daarbij het kind met het badwater wordt weggegooid.