Zevende weekoverzicht bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin

De vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep is zo goed als afgerond. In de week van 11 januari is er bij de GGD’en de laatste gelegenheid de tweede vaccinatie te halen. Het landelijke opkomstpercentage van de mensen die bij de GGD’en gevaccineerd werden, kinderen van 6 maanden tot en met vier jaar en huisgenoten van baby’s tot en met… Read More »

Patiënten vertrouwen generische geneesmiddelen

In totaal namen 2.800 patiënten deel aan het Europees gezondheidsonderzoek van InSites Consulting. 7 op 10 deelnemers geven aan generische geneesmiddelen te kunnen onderscheiden van de merkproducten. Hoewel generische middelen dezelfde actieve ingrediënten bevatten als de gepatenteerde merken, zien we toch dat 44% van de patiënten die aangeven generica te kennen, dit niet geloven. Dit doet echter weinig… Read More »

Generiek clopidogrel

Het productoctrooi op Plavix® is verlopen waardoor generieke producten met clopidogrel op de markt komen. De producent van Plavix® heeft echter nog een gebruiksoctrooi op een van de indicaties, namelijk acuut coronair syndroom.

Bijna 1.700 apothekers tekenen contract zorgverzekeraars van Achmea

Bijna 1.700 apothekers hebben inmiddels een contract gesloten met de zorgverzekeraars van Achmea. Verzekerden kunnen daardoor, zonder dat zij zelf voorschieten, ook vanaf 1 januari 2010 hun medicijnen krijgen. De zorglabels van Achmea (waaronder Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, Interpolis, Avéro Achmea en FBTO) en Agis introduceren per 1 januari 2010 twee nieuwe contracten voor apothekers. Kernpunten… Read More »

Opinie: Zorgeloze Apotheek Zorg

Woensdag 23 december jl. heb ik een aardig voorbeeld van de “zorgactiviteiten” van Apotheek Zorg meegemaakt: Een patiënt (38 jaar, man) meldt zich in onze apotheek in Goor met een Humapen Memoir die een foutcode in de display geeft. Telefonisch contact met Apotheek Zorg door hem was niet gelukt, waarom was onduidelijk, wellicht een overbelaste centrale. Vervolgens belden… Read More »

Column: De Onderlinge is Voorgoed Ontspoord

Veel zelfstandige apothekers hebben het als een dolksteek in de rug ervaren dat Mediq binnen een paar dagen akkoord ging met het Achmea pakjes model om vervolgens ook met CZ een vergelijkbare overeenkomst uit te onderhandelen. Door deze actie kreeg het IDEA model meteen draagvlak en werden argumenten tegen het model moeilijker voor het voetlicht te brengen. Het… Read More »