Honderden apothekers demonstreren in Den Haag

‘Ik geef om zorg!’ riepen de honderden apothekers en apothekersassistenten die donderdagochtend 8 oktober in optocht naar het Plein voor de Tweede Kamer liepen. Apothekers protesteren tegen de slechte financiële situatie waar ze momenteel mee te maken hebben door met name het preferentiebeleid. De apothekers krijgen hierbij steun van de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak.

Stichting Care for cancer wint Breast Friends Award 2009

Toen ze borstkanker kreeg, viel het Machteld de Bont op dat zorgaanbieders vaak moeilijk te vinden zijn. “Het gedeelte rond kanker in het ziekenhuis is goed geregeld, maar wie zorgt er voor de rest? Voor het huis, de kinderen, je werk en voor jou?” Daarom richtte Machteld Stichting Care for cancer op. Met dit fantastische idee won ze… Read More »

Enkele honderden apothekers de straat op

Een paar honderd apothekers hebben vandaag gedemonstreerd in Den Haag. Ze riepen de Tweede Kamer op een eind te maken aan nieuw beleid waarbij apothekers veel minder geld krijgen voor de medicijnen die ze aan patiënten leveren. De Tweede Kamer overlegt vandaag over de kwestie. Lees verder

In Amsterdam leidt het beleid van overheid en zorgverzekeraars tot sluiting van apotheken

Twee apothekers in Amsterdam hebben laten weten zij hun apotheek sluiten per 1 januari 2010. Apotheek Watergraafsmeer Hugo de Vrieslaan en apotheek Archipel in Oost zijn onder de apothekers de eerste slachtoffers van het beleid van overheid en verzekeraars waarbij de kortingen weggehaald worden bij de apotheker zonder dat hier een kostendekkend tarief tegenover staat.

De bereiding van dranken en suspensies waaronder oseltamivir-drank in verband met de Mexicaanse griep

Spruyt hillen, in Nederland de exclusieve leverancier van de smaakcorrigerende OraÒ-producten, heeft in haar assortiment de beschikking over de volgende producten: Ora-SweetÒ, Ora-Sweet SFÒ, Ora-PlusÒ , Ora-BlendÒen Ora-Blend SFÒ. De OraÒ- producten worden al decennialang door apothekers in Europa en de Verenigde Staten gebruikt bij de bereiding van orale geneesmiddelen. Er zijn uitvoerige stabiliteitsstudies uitgevoerd met meer dan… Read More »

Jaarrede KNMP voorzitter Jan Smits

Vandaag houdt de KNMP haar jaarlijkse Congres in de RAI in Amsterdam. Waar in dit congres normaal gesproken de inhoud van de farmaceutische zorg centraal staat, wordt deze dit jaar overschaduwd door de zorgwekkende financiële situatie van apotheken.

Brief KNMP inzake AO Geneesmiddelenbeleid

De onrust onder apothekers en apotheekmedewerkers is op dit moment zeer groot. De financiële positie van de apotheken in Nederland wordt steeds nijpender, terwijl het einde nog lang niet in zicht is.

Communicatie rond cholesterolverlagers moet beter

Er moet verbetering komen in de communicatie tussen arts en patiënt over het belang van goed medicijngebruik. Artsen en patiënten moeten tijdens het consult nadrukkelijker bespreken of de therapie die ze zijn overeengekomen ook wordt nageleefd. Het NPCF en NIVEL presenteren twee nieuwe ‘handreikingen’.

Clopidogrel + PPI: nieuwe publicatie

Op 3 juni 2009 heeft het wetenschappelijke Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), waarin het CBG vertegenwoordigd is, een standpunt over deze interactie ingenomen.