Gebruik antidepressiva kan gevaar opleveren

Naar aanleiding van een oproep in Radar hebben 11.353 mensen een enquête ingevuld over het gebruik van antidepressiva. Nooit eerder hebben zoveel mensen meegewerkt aan een praktijkonderzoek naar antidepressiva.

SSRI’s en meldingen van agressie

Opnieuw is er in de media aandacht voor de relatie tussen het gebruik van antidepressiva, zoals de SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers), en het optreden van agressie.

Reactie naar aanleiding van media aandacht over antidepressiva

Meldingen van een mogelijke relatie tussen agressie bij het gebruik van antidepressiva zijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bekend. Op basis van een signaal van Lareb in 2009 heeft het CBG besloten dat wij de mogelijke relatie tussen agressie en antidepressiva nauwlettend zullen volgen met het doel artsen en patiënten zo goed mogelijk te informeren. 

Decemberdrukte in de apotheek

December 2009 behoorde tot de drie drukste decembermaanden van het afgelopen decennium. Alleen in 2003 en in 2008 zullen apothekers de decembermaand als drukker hebben ervaren. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met afgekondigde pakketmaatregelen.

Beslissingen op bezwaar indeling AV-zelfzorggeneesmiddelen

In de Collegevergadering van 28 januari heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voor negen verschillende stoffen een nieuw besluit genomen over de afleverstatus Algemene Verkoop (AV). Deze besluiten waren nodig omdat belanghebbenden bezwaar hebben aangetekend tegen eerdere besluiten van het College. Voor acht van deze stoffen blijft de afleverstatus gehandhaafd als Algemene Verkoop. Alleen cyclizine-bevattende producten kunnen… Read More »

TI Pharma blij met ‘ronkend rapport’

Een bevestiging van het standpunt dat de financiering van TI Pharma voor langere termijn moet worden voortgezet. Zo beschouwt directeur Willem de Laat het deze week verschenen rapport naar aanleiding van de midterm review van zijn instituut.

Grondstoffabrikant uit registratiedossier

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de grondstoffabrikant Bajaj Healthcare PVT Ltd. uit Boisar, Maharashtra (India) uit de registratiedossiers verwijderd omdat niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. Er zijn geen aanwijzingen dat de geneesmiddelen die reeds in het bezit zijn van patiënten, onveilig zijn voor gebruik.