Huisdieren liever niet in de slaapkamer

Het is komkommertijd, dus ruimte voor een opmerkelijk nieuwtje. Mensen met diabetes en wondjes aan handen of voeten opgepast: in uw slaap kan uw huisdier eraan gaan zitten. Wat een Amerikaanse vrouw een been kostte…

Ongeneeslijk zieke broertjes krijgen geen medicijn meer

Een farmaceutisch bedrijf hoeft een geneesmiddel niet beschikbaar te stellen aan twee ongeneeslijk zieke kinderen uit Veenendaal die lijden aan de ziekte van Duchenne. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een kort geding dat de ouders hadden aangespannen.

App wijst artsen op noodgeval in de buurt

Het bedrijf Logica heeft de applicatie ‘I am Florence’ ontwikkeld voor smartphones. Via deze app krijgen artsen en verpleegkundigen een signaal op hun smartphone wanneer er een noodgeval in de buurt is.

Mutatie geeft verhoogde gevoeligheid vitamine D

Een genmutatie die gepaard gaat met een gestoorde afbraak van overtollig vitamine D leidt tot hypercalciëmie. Soms kan zelfs een heel lage dosis vitamine D al tot problemen leiden. Dat schrijven onderzoekers van het UMC St Radboud in The New England Journal of Medicine.

SFK ontwikkelt samen met apotheken rekenmodel vrije tarieven

Ter voorbereiding op 2012 start de SFK in juli/augustus met een meting om te onderzoeken hoeveel tijd er gemoeid is met de verrichtingen die samen de nieuwe prestaties Farmaceutische zorg vormen. Op deze manier wordt een rekenmodel ontwikkeld voor de vrije tarieven die per 2012 worden ingevoerd. Apothekers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de pilot via kostendekkendtarief@knmp.nl.

Patiënt speelbal van verzekeraar

Minister Schippers betoogt dat concentratie van behandelingen de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verhoogt. Maar het gaat haar helemaal niet om kwaliteit.

Leefstijladvies voor eczeempatiënten

Sara van Velsen bestudeerde bijwerkingen van medicijnen tegen de huidaandoening constitutioneel eczeem. Deze middelen, corticosteroïden, kunnen bij zwaar gebruik onder meer botontkalking leiden. In een groep volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem bleek 41 procent een lage botdichtheid te hebben, tegen 16 procent in de algemene bevolking.

Antirookmiddel heeft nadelige cardiale effecten

Een verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen kan toegevoegd worden aan de lijst van bijwerkingen van het stoppen-met-rokenmiddel varenicline. Dat blijkt uit een review van onder meer de Johns Hopkins University School of Medicine. Het onderzoek is gepubliceerd in het Canadian Medical Association Journal.