Signalement Goed Gebruik Geneesmiddelen aangeboden aan VWS

De voorzitter van ZonMw, prof. dr. Pauline Meurs, heeft op 3 juli 2009 aan de directeur-generaal curatieve zorg drs. Diana Monissen, het Signalement ‘Goed Gebruik van Geneesmiddelen’ aangeboden. In dit Signalement worden aanbevelingen gedaan om lacunes op het gebied geneesmiddelenonderzoek aan te pakken.

Medicijn Zyprexa in het nieuws

Vanavond zond Netwerk een reportage uit rond het medicijn Zyprexa. Dat middel vergroot de kans op diabetes type 2 of kan bestaande diabetes verergeren. Evenals andere medicijnen van dit soort ‘antipsychotica’. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) roept betrokken partijen op tot open informatie-uitwisseling over het gebruik en de bijwerkingen van het middel.

Meer nieuwe apothekers

Het aantal studenten dat in 2008 afstudeerde als apotheker laat voor het eerst in jaren weer een opleving zien. De toename van het aantal nieuwe apothekers zet naar verwachting ook de komende jaren door, gezien de populariteit van de opleiding farmacie.

Statement Lilly 3 juli 2009 Zyprexa en Diabetes

Vanavond, 9 juli 2009 besteedt Netwerk TV aandacht aan Zyprexa® (olanzapine). Olanzapine is een geneesmiddel bestemd voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornis bij volwassen patiënten vanaf 18 jaar. Naar aanleiding van vragen van Netwerk heeft Lilly voorafgaand aan de uitzending het volgende statement beschikbaar gesteld.

KNMP factsheet UA

De KNMP heeft een factsheet ontwikkeld over de nieuwe geneesmiddelcategore Uitsluitend Apotheek (UA), waarin o.a. het nieuwe medicijn Orlistat 60 mg (Alli) valt. Lees verder

Pleidooi Kroes voor Europese octrooiwetgeving verdient steun

Nefarma steunt het pleidooi van Eurocommissaris Kroes voor een Europese octrooiwetgeving voor geneesmiddelen. Er moet een einde komen aan het huidige ondoorzichtige stelsel van wet- en regelgeving. Dat veroorzaakt vertragingen bij de introductie van zowel generieke als innovatieve geneesmiddelen. Verbetering van de wetgeving is een goede weg om tot betere gezondheidszorg voor de Europese burger te komen.

Bijsluiter geneesmiddelen moet beter

In navolging van de Consumentenbond pleit ook de Tweede Kamer voor betere en goed leesbare bijsluiters bij medicijnen. De kamer nam begin juli een motie aan, waarmee minister Klink van Volksgezondheid nu aan de slag moet.

Studie bewijst lange termijn veiligheid van Lantus® in vergelijking met NPH

Sanofi-aventis heeft de resultaten bekendgemaakt van een lange termijn studie (5 jaar) waarin het gebruik van Lantus® (insuline glargine) werd vergeleken met NPH insuline voor wat betreft het risico op het ontwikkelen van retinopathie bij patiënten met diabetes mellitus type 2. De resultaten, on-line gepubliceerd in Diabetologia, laten geen verschil zien tussen Lantus en NPH in de ontwikkeling… Read More »