Landelijke manifestatie huisartsen tegen bezuinigingen

De LHV organiseert op 6 oktober een landelijke manifestatie voor huisartsen en ondersteunend personeel om naar de minister een signaal af te geven dat zij op het verkeerde spoor zit. Huisartsen moeten 132 miljoen bezuinigen. Dat is zo’n €20.000 tot €25.000 per praktijk.

NZa past beleidsregel dure geneesmiddelen aan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwijdert drie geneesmiddelen van de beleidsregel dure geneesmiddelen. Dit zijn Macugen, Zevalin en MabCampath die gebruikt worden voor de derdelijns behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie.

Zwemmen of verzuipen

De Vereniging Sport en Gemeenten is verontrust over het bericht dat volgend jaar weer enkele tientallen gemeenten het schoolzwemmen zullen afschaffen. Vorig jaar al bood nog maar de helft van de Nederlandse gemeenten schoolzwemmen aan en dit aantal gaat nu dus nog verder naar beneden.