Beslissingen op bezwaar indeling AV-zelfzorggeneesmiddelen

In de Collegevergadering van 28 januari heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voor negen verschillende stoffen een nieuw besluit genomen over de afleverstatus Algemene Verkoop (AV). Deze besluiten waren nodig omdat belanghebbenden bezwaar hebben aangetekend tegen eerdere besluiten van het College. Voor acht van deze stoffen blijft de afleverstatus gehandhaafd als Algemene Verkoop. Alleen cyclizine-bevattende producten kunnen… Read More »

TI Pharma blij met ‘ronkend rapport’

Een bevestiging van het standpunt dat de financiering van TI Pharma voor langere termijn moet worden voortgezet. Zo beschouwt directeur Willem de Laat het deze week verschenen rapport naar aanleiding van de midterm review van zijn instituut.

Grondstoffabrikant uit registratiedossier

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de grondstoffabrikant Bajaj Healthcare PVT Ltd. uit Boisar, Maharashtra (India) uit de registratiedossiers verwijderd omdat niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. Er zijn geen aanwijzingen dat de geneesmiddelen die reeds in het bezit zijn van patiënten, onveilig zijn voor gebruik.

Fouten bij samenwerking moeten worden voorkomen

De kwaliteit van zorg kan in gevaar komen als de samenwerking tussen zorgverleners niet goed loopt. De breed gedragen ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ moet hierin verandering brengen.

Europese registratie in januari 2010

De CHMP [1] heeft een positief advies uitgebracht over het vierde H1N1 pandemische griepvaccin Arepanrix voor de profylaxe van influenza tijdens een pandemie. Azerra (ofatumumab) kreeg eveneens een positief advies voor de indicatie ‘behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie die ongevoelig zijn voor fludarabine en alemtuzumab.

Pfizer’s HTAcademy Studiebeurs Programma in 2010 ook voor Nederlandse wetenschappers

Vanaf dit jaar kunnen ook jonge Nederlandse wetenschappers op het terrein van Health Technology Assessment (HTA) meedingen naar een Pfizer HTAcademy studiebeurs. Het gaat om een nationale studiebeurs ter waarde van €5.000. De winnaar maakt bovendien kans op een internationale studiebeurs van €20.000. Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend tot 7 april 2010.

Fornix publiceert voorlopige resultaten 2009

Fornix BioSciences N.V. (Euronext Amsterdam: AFORBI) maakt vandaag haar voorlopige resultaten over 2009 bekend. De nettowinst kwam ten opzichte van 2008 5,8% hoger uit op € 10,9 miljoen, waar in november 2009 nog werd gerekend met € 10,2 miljoen. Dit verschil is voornamelijk toe te schrijven aan een lager dan voorziene kostenontwikkeling. De EBIT kwam 9,5% hoger uit… Read More »

De pil moet uit het basispakket

De anticonceptiepil moet weer uit het basispakket. De zorgverzekering moet de pil alleen nog vergoeden voor jongeren onder de 21 jaar. Dat zal het College voor zorgverzekeringen (CVZ) binnenkort adviseren aan minister Klink (Volksgezondheid, CDA), zegt CVZ-bestuursvoorzitter Dik Hermans. De minister neemt vrijwel altijd dergelijke adviezen over. Lees verder