Afnemend gebruik in kaart gebracht

De mix van afgeleverde geneesmiddelen is continu aan verandering onderhevig. De SFK deed onderzoek naar de geneesmiddelen waarvan het gebruik tussen 2005 en 2010 sterk afnam. Fusidinezuur ooggel is met 40% minder gebruikers de grootste daler.

Lichte krimp in arbeidsmarkt openbaar apothekers

Terwijl het aantal afgestudeerde apothekers gestaag stijgt, krimpt de arbeidsmarkt binnen de openbare farmacie. Deze ontwikkeling loopt niet in de pas met de alsmaar groeiende zorgvraag. Dalende aantallen eerstejaarsstudenten farmacie lijken te duiden op een afnemende populariteit van de opleiding.

Stijgend gebruik diabetesmiddelen zet door

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2010, gerekend in dagdoseringen, vier procent meer orale bloedglucose verlagende middelen en drie procent meer insulines. Het aantal gebruikers van orale antidiabetica steeg met zeven procent. En de trend in de verschuiving van humane insulines naar insuline analogen zet verder door.

Grote doorbraak huidkankermedicijn

AMSTERDAM – Amerikaanse wetenschappers hebben een grote doorbraak bereikt in de strijd tegen huidkanker. Uit onderzoek blijkt dat het nieuwe medicijn Ipilimumab de gemiddelde levensverwachting verlengt van acht naar negentien maanden. De resultaten werden gepresenteerd op de Amerikaans kankerconferentie ASCO (American Society of Clinical Oncology’s) in Chicago.(Telegraaf)