Verzekeraars sneller met farmaceutisch reglement

Voor consumenten is het belangrijk om tijdig te beschikken over alle informatie die verband houdt met hun zorgverzekering. Toegespitst op geneesmiddelen gaat het bijvoorbeeld om het reglement farmacie. Daarin maken verzekeraars onder meer inzichtelijk voor welke geneesmiddelen een artsenverklaring noodzakelijk is en of een machtiging van de verzekeraar vereist is om een middel vergoed te krijgen. Mensen die… Read More »

Column: “Dat zie ik nooit”

Een klassieke frase die je soms hoort als je een arts waarschuwt voor een mogelijke interactie of bijwerking. Het al even klassieke antwoord van de apotheker luidt: “ja, maar let je er dan wel op?”. Dit korte toneelstukje voor twee heren (of dames) schoot mij te binnen toen ik met de lezingen van de Wetenschapsdag nog vers in… Read More »

Meer eerste uitgiften in poliklinische apotheek

Eind 2009 telde Nederland bijna 50 poliklinische apotheken. Ze hebben een verstrekkingenpatroon dat afwijkt van de reguliere apotheek. Door relatief meer eerste uitgiften ligt hun gemiddelde tarief ruim 50% hoger dan in reguliere apotheken.

Nefarma: actie van lidbedrijf niet voor herhaling vatbaar

Een actie die niet had mogen plaatsvinden en niet voor herhaling vatbaar is. Dat is de gemeenschappelijke conclusie van Nefarma en Wyeth, één van de lidbedrijven van de vereniging. Namens het bedrijf kregen fotoredacties van bladen en internetsites vorige week door een PR-bureau een foto met bijschrift aangeboden als illustratiemateriaal bij een bericht over het rijksvaccinatieprogramma. Reclame voor… Read More »

Teva koopt Ratiopharm

De Duitse producent van generieke geneesmiddelen Ratiopharm is gekocht door Teva Pharmaceutical uit Israël. Dat heeft Teva vandaag bevestigd. De prijs die betaald is voor de overname bedraagt 3,625 miljard euro.

Zoledroninezuur en nierinsufficiëntie

Naar aanleiding van meldingen van nierinsufficiëntie bij gebruik van zoledroninezuur (Aclasta) heeft de fabrikant de bijsluiter aangepast. Patiënten met een verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 35 ml/min) moeten geen zoledroninezuur toegediend krijgen. Daarnaast dient de creatinineklaring te worden bepaald voor elke toediening van het geneesmiddel en moeten patiënten voldoende gehydrateerd zijn voorafgaand aan de behandeling. Bij patiënten met risicofactoren,… Read More »

Apotheek Haagse Ziekenhuizen winnaar Farmaceutische Patiëntenzorg Prijs 2010

Vandaag is de Farmaceutische Patiëntenzorg Prijs uitgereikt aan Apotheek Haagse Ziekenhuizen. Dankzij het initiatief van de apotheker hoeven patiënten met taaislijmziekte nu minder vaak naar het ziekenhuis. Voor deze groep chronisch zieken betekent dit dat ze één tot twee ziekenhuisbezoeken kunnen overslaan. Omdat patiënten vanuit het hele land naar Den Haag komen voor hun behandeling, scheelt dit hen… Read More »

Landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten

Tussen het voorschrijven van een recept en het toepassen van een geneesmiddel zitten heel wat stappen. Dankzij de professionaliteit van zorgverleners verloopt dit medicatieproces goed. Maar de kans dat er iets mis gaat is aanwezig en dan kunnen de gevolgen voor de patiënt groot zijn. In Nederland vinden jaarlijks ca. 16.000 acute ziekenhuisopnames plaats ten gevolge van geneesmiddelgebruik,… Read More »

Meldingen nierinsufficiëntie en nierfalen bij Aclasta

Patiënten met een verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 35 ml/min) moeten geen Aclasta (zoledroninezuur, 5 mg oplossing voor infusie) toegediend krijgen. De creatinineklaring dient te worden bepaald vóór elke toediening van Aclasta. Patiënten moeten voldoende drinken voorafgaand aan de behandeling. Bij patiënten met risicofactoren, waaronder hogere leeftijd, gelijktijdig gebruik met nefrotoxische geneesmiddelen, gelijktijdige behandeling met diuretica of dehydratie na… Read More »