Overleg van start om verschuiving regeldruk naar apotheek te voorkomen

By | 04/11/2015

Op verzoek van de KNMP zal een tripartite overleg tussen apothekers, huisartsen en zorgverzekeraars van start gaan om te voorkomen dat de regeldruk van de huisartsen verschuift naar de apotheek.

Dat is de uitkomst van overleg bij Zorgverzekeraars Nederland over vermindering van regeldruk in de eerste lijn, dat werd gehouden naar aanleiding van de huisartsenactie ‘Het roer moet om’.
De KNMP maakt zich zorgen over de uitstralingseffecten naar de apotheek van het besluit om de regeldruk voor huisartsen te verminderen. Op diverse plekken in het land verstoort dit de samenwerking tussen huisarts en apotheek doordat huisartsen veelal in de veronderstelling zijn dat formulieren nu al overbodig zijn geworden.

Het akkoord ‘Het roer gaat om’, dat huisartsen sloten met het ministerie van VWS, is nog niet vertaald naar wet- en regelgeving en contracten van zorgverzekeraars. De eerste effecten ervan zijn op zijn vroegst in januari 2016 merkbaar, waarna het akkoord gefaseerd wordt ingevoerd. Tot die tijd zijn zorgverleners gehouden om te voldoen aan vigerende wetgeving en regels van zorgverzekeraars.

Zo eist de Inspectie voor de Gezondheidszorg vanwege de Registratie toediening opiumwetmiddelen dat voor opiaten het originele (papieren) recept overlegd kan worden. Zorgverzekeraars eisen dat voor verbandmiddelen de huisarts een aanvraagformulier ondertekent. En voor een bepaalde groep medicatie, de zogenoemde Bijlage 2-geneesmiddelen, is een formulier en een artsenverklaring nog steeds verplicht.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *