Overleg gestart over gestaakte medicijnvergoeding

By | 13/03/2015

Apothekersorganisatie KNMP, patiëntenorganisatie NPCF en artsenorganisaties treden komende week in overleg met de zorgverzekeraars over de gestaakte vergoeding van speciaal bereide medicijnen.

“Daar ben ik heel blij mee”, aldus directeur Léon Tinke in de uitnodigingsbrief van de KNMP aan de betrokken partijen. “Een aantal zorgverzekeraars heeft daarbij te kennen gegeven de bediscussieerde middelen voorlopig te blijven vergoeden aan hun verzekerden in afwachting van de uitkomst van dit gezamenlijke overleg.”

Diverse zorgverzekeraars, waaronder CZ en ONVZ, geven op hun website aan de geneesmiddelen (voorlopig) te blijven vergoeden. Achmea heeft aan de KNMP laten weten coulant om te zullen gaan met de vergoeding van middelen waarover discussie is ontstaan.

Het overleg, dat zal plaatsvinden onder voorzitterschap van Zorginstituut Nederland, moet duidelijkheid scheppen over de vergoedingen, waarbij het standpunt van patiënten, apothekers en artsen wordt meegenomen. Die waren het op veel punten oneens met de argumentatie van de zorgverzekeraars om meer dan honderd apotheekbereidingen niet langer te vergoeden.

Het betreft veelal middelen voor kwetsbare groepen, zoals patiënten met chronische huidaandoeningen, terminale patiënten en kinderen. Zo werden druppels slaapmedicatie voor terminale patiënten niet langer vergoed omdat een zetpil zou volstaan. Evenmin als een pijnstiller voor kinderen in de vorm van een drankje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *