Overgevoeligheidsreacties op fillers kunnen ontstaan na COVID-19-vaccinatie

By | 12/09/2022

Mensen kunnen last krijgen van overgevoeligheidsreacties op fillers na een COVID-19-vaccinatie. Dit vormt geen belemmering om te vaccineren.  De reacties duren namelijk vaak kort (enkele dagen) en zijn goed te behandelen. Wel heeft de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) haar leden geadviseerd om in ieder geval geen filler behandeling uit te voeren in een periode van twee weken voor tot twee weken na COVID-19 vaccinatie.

Meldingen bijwerking

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM ontving van Bijwerkingencentrum Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen )32 meldingen over reacties op fillers na COVID-19-vaccinaties omdat fillers implantaten zijn. Nader onderzoek door MEBI van deze meldingen bekeken vanuit de fillers geeft eenzelfde beeld als de publicatie van Lareb hierover.
Het MEBI beschrijft de bevindingen in een attendering. Hiermee wil het MEBI zorgverleners, mensen die fillers hebben of overwegen en fabrikanten van fillers op de overgevoeligheidsreacties wijzen.

Overgevoeligheidsreacties

Zoals ook staat op de website van Lareb kunnen overgevoeligheidsreacties, zoals zwelling, roodheid, pijn of jeuk ontstaan op de plaats waar de filler is geplaatst. Ook kunnen er bultjes onder de huid, infecties of veranderingen in pigmentatie (verkleuring) van de huid ontstaan. Een coronavaccin kan een vertraagde overgevoeligheidsreactie op fillers veroorzaken. Dit kan binnen een dag tot een aantal maanden na vaccinatie ontstaan. Deze reacties kunnen ook voorkomen na infecties, zoals een corona-infectie. 

Reacties op verschillende soorten fillers en vaccins

De meldingen die het MEBI van Lareb ontving gingen over verschillende soorten fillers. De overgevoeligheidsreacties in combinatie met een vaccinatie kunnen kort of lang (uren tot jaren) na het plaatsen van de filler optreden. De reacties op fillers zijn gemeld bij COVID-19-vaccinaties van AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna. Reacties traden op na een eerste, tweede of boostervaccinatie.

Author: RIVM

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *