Oproep KNMP aan informateurs: meer ruimte voor expertise apothekers

By | 11/04/2024

De KNMP roept de informateurs op om apothekers en het apotheekteam meer professionele ruimte te geven. Daarmee kan de expertise en het potentieel van de medicatiespecialisten nog beter worden benut. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van geneesmiddelentekorten. Concrete aanbevelingen daarvoor doet de apothekersorganisatie in een brief aan de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol.

Apothekers

Apothekers dragen vanuit de openbare apotheken, de apotheken in het ziekenhuis en tal van andere plekken bij aan het hoge niveau van de Nederlandse farmaceutische patiëntenzorg. Tegelijkertijd kampt Nederland met steeds grotere aantallen geneesmiddelentekorten.

KNMP-voorzitter Prins: “Het is triest dat kwetsbare patiënten met ernstige benauwdheidsklachten nu weer zeer geraakt worden door het tekort aan salbutamol. We vragen daarom in politiek Den Haag om werkbare oplossingen te creëren voor apothekers bij de omgang met tekorten. Bijvoorbeeld door het opschorten van het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars en het sneller en vaker afgeven van tekortenbesluiten.” 

Bekostiging

Voorts bepleit de apothekersorganisatie herinrichting van de bekostiging van de apotheek die meer recht doet aan de zorgfunctie van de apotheker. Het potentieel van de apotheekzorg wordt nu nog belemmerd door de huidige vorm van bekostiging. Daarom wil de KNMP dat een gedeelte van de bekostiging wordt ingeruimd voor populatiebekostiging (bijvoorbeeld via een abonnementstarief).

Ook benadrukt de KNMP dat het van belang is om belangrijke geneesmiddelen met een preventieve werking in het basispakket te houden. Daarmee wordt duurdere zorg elders, bijvoorbeeld in de tweedelijnszorg, voorkomen. Met het versoberen van het verzekerd pakket is er volgens de KNMP te weinig oog voor zorgmijding, verminderd gebruik en het vergroten van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Downloaden

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *