Oproep ActiZ: Zorg te belangrijk om links te laten liggen op de formatietafel

By | 23/04/2024

‘Goed ouder worden met passende zorg en ondersteuning is een van de mooiste verworvenheden van onze samenleving. Maar de vanzelfsprekendheid hiervan staat onder druk.’

Dat schrijft ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken aan informateurs Richard Van Zwol en Elbert Dijkgraaf in een brief namens ActiZ. De branchevereniging van zorgorganisaties roept de formerende partijen op om de zorg voor ouderen hoger op de agenda te plaatsen.

Onderhandelingen

Er wordt tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet nog te weinig en met een beperkte blik naar de zorg gekeken. In de brief aan de informateurs is ActiZ duidelijk: ‘Het moet meer gaan over hoe een nieuw kabinet de regie kan nemen, welke fundamentele keuzes over de aanspraak men overweegt en hoe ze het eerlijke verhaal wil vertellen over de toekomst van de zorg.’

Vergrijzing is geen toekomstbeeld

“Willen we dat de huidige en volgende generatie ouderen met een zorgvraag het leven zo goed mogelijk kan leiden met passende zorg of ondersteuning, dan zijn er fundamentele veranderingen nodig in hoe we de zorg organiseren en de verantwoordelijkheid verdelen in de samenleving,” aldus ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken.

Volgens ActiZ kan de politiek deze uitdaging niet voor zich uit blijven schuiven. De vergrijzing van Nederland is namelijk geen toekomstbeeld: ‘We zitten er middenin.’

De zorg kan het niet alleen

Ondanks een groeiende zorgvraag en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, houden zorgprofessionals de zorg draaiende, dag en nacht.

Westerlaken: “Zorgorganisaties doen hun uiterste best om hun medewerkers hierin te ondersteunen en de best passende zorg te bieden aan cliënten, ondanks financiële en organisatorische uitdagingen. Maar de zorg kan de uitdagingen als gevolg van de vergrijzing niet alleen oplossen. Een nieuw kabinet zal regie moeten nemen, met lef en daadkracht.”

Meteen mee aan de slag

Het begint volgens ActiZ met het verbeteren van het salaris in de zorg en het overbruggen van de loonkloof. Het salaris van veel professionals in de zorg (in de VVT-sector met name verzorgenden en verpleegkundigen) loopt op dit moment nog altijd 6 tot 7 procent achter ten opzichte van het gemiddelde van de marktsector en de publieke sector.

Westerlaken: “We kunnen hier geen dag langer mee wachten. Een adequate beloning draagt bij aan het beperken van de grote personeelstekorten in de zorg.”

Beperk de aanspraak

Om de zorg toegankelijk te houden voor degene die deze het meeste nodig hebben, roept Westerlaken een nieuw kabinet ook op de aanspraak op zorg te herzien.

Ze stelt onder meer de vraag: “Wie heeft recht op intramurale verpleeghuiszorg als die steeds schaarser wordt? Nu heeft iedereen met de juiste indicatie recht op een verpleeghuisplek. Maar de indicatie is helaas geen garantie. Het recht schept een verwachting die steeds minder goed waargemaakt kan worden.”

Tot slot vraagt Westerlaken een nieuw kabinet om aan de slag te gaan met de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de wijkverpleging. Dit kan onder meer door de investeringsagenda wijkverpleging uit te voeren.

Want zoals Westerlaken zegt: “De toekomst van de zorg in Nederland is thuis.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *