Oppositiepartijen pleiten voor behoud vitamine D in basispakket

By | 14/06/2022

Oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA, Fractie Den Haan, DENK en de PVV pleiten voor het behoud van vitamine D in het basispakket. Zij wijzen minister Kuipers (VWS) op de gezondheidsrisico’s op de lange termijn als dit geneesmiddel uit het verzekerde pakket gaat. Dat deed het brede palet van partijen tijdens het Kamerdebat over geneesmiddelen van 9 juni 2022.

Naast vitamine D sprak de Tweede Kamer nader met de minister over de GVS-herberekening en een wetswijziging die via een zogeheten ‘drogist op afstand’ UAD-geneesmiddelen breder beschikbaar stelt.

Vitamine D

De uitstroom van vitamine D uit het basispakket raakt kwetsbaren onevenredig hard, stelde het Kamerlid Ellemeet (GroenLinks). Dat staat volgens haar haaks op het voornemen om de gezondheidsverschillen tussen Nederlanders te gaan verkleinen. Met het oog op mogelijk hogere zorgkosten in de toekomst: “Penny-wise, pound-foolish”, aldus het GroenLinks-Kamerlid.

Ook de PvdA stelde kritische vragen over de effecten op de lange termijn. Volgens Kamerlid Mohandis (PvdA) is het onduidelijk wat de uitstroom betekent voor de therapietrouw.

De bewindspersoon hield in het debat vast aan het advies van het Zorginstituut. Dat concludeerde dat vitamine D valt onder ‘niet noodzakelijk te verzekeren zorg’, en dat patiënten kunnen overstappen op een lagere dosering die vrij verkrijgbaar is. De KNMP zet daar twijfels bij, en trekt samen met ouderen- en patiëntenorganisaties op.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

In het debat stond de SP stil bij de aanstaande herberekening van het geneesmiddelen-vergoedingssysteem (GVS). Deze zogeheten modernisering van de vergoedingslimieten kan grote gevolgen hebben voor patiënten en zorgverleners.

Het Kamerlid Hijink (SP) wees de minister erop dat zorgverleners en patiënten wel erg afhankelijk worden van de keuze van fabrikanten of zij hun prijzen gaan verlagen. Hij ziet graag extra ‘verzachtende maatregelen’ om patiënten en zorgverleners te ontzien. Momenteel staat de minister daarvoor niet open. Eerder zei hij toe om bijvoorbeeld de maximale eigen bijdrage van 250 euro tot en met 2024 verlengen. Mogelijk volgen na een evaluatie meer verzachtende maatregelen, aldus de bewindspersoon.

Uitsluitend Apotheek en Drogist

Voorts stelden het CDA en de PvdA kritische vragen over de verstrekking van Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD)-geneesmiddelen door supermarkten en tankstations. Er is een wetswijziging aanstaande die een zogeheten ‘drogist op afstand’ mogelijk maakt. Het CDA is samen met de KNMP faliekant tegen. De partij diende eerder een amendement in om deze bredere beschikbaarheid tegen te houden.

Volgens het Kamerlid Van den Berg (CDA) is het “onbegrijpelijk” dat zwaardere middelen straks in het schap van de supermarkten liggen. Over deze wetswijziging wordt eind juni nader gedebatteerd. Vooruitlopend daarop gaf minister Kuipers (VWS) aan dit amendement te willen ontraden. Hij wijst erop dat online verkoop met een drogist op afstand al mogelijk is

Moties

Diverse Kamerleden hebben aangegeven moties te willen indienen om het beleid van het kabinet bij te sturen, bijvoorbeeld op het terrein van Vitamine D en het GVS. Die moties worden naar verwachting deze maand besproken en later in stemming gebracht.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *