Opnieuw PML bij behandeling met MabThera (rituximab)

De firma Roche heeft een geval gemeld van Progressieve Multifocale Leuko-encefalopathie (PML) met fatale afloop bij een patiënt met reumatoïde artritis (RA). De patiënt was niet eerder behandeld met methotrexaat of een TNF-blokker in tegenstelling tot twee eerdere gevallen van PML met fatale afloop. Voorschrijvers worden erop gewezen dat MabThera niet geïndiceerd is als eerstelijns behandeling van RA. Artsen wordt geadviseerd alert te zijn op symptomen die kunnen wijzen op PML en zonodig een neuroloog te raadplegen.

Progressieve Multifocale Leuko-encefalopathie is een zeldzame, in ernst toenemende ziekte van het centrale zenuwstelsel die kan leiden tot de dood of ernstige invaliditeit. Symptomen die kunnen wijzen op PML zijn onder andere visusstoornissen, motorische stoornissen en cognitieve achteruitgang. Inmiddels zijn ongeveer 100.000 patiënten behandeld met MabThera in de indicatie reumatoide artritis (RA). Het geneesmiddel wordt in combinatie met methotrexaat gebruikt bij de behandeling van RA. MabThera wordt ook gebruikt bij de behandeling van verschillende vormen van kanker.

De firma Roche heeft artsen in een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) artsen gisteren op de hoogte gebracht van deze melding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *