Opnieuw lagere zorguitgaven door goedkopere geneesmiddelen

By | 24/05/2016

De zorguitgaven in 2015 waren € 600 miljoen lager dan begroot. Daarvan is € 265 miljoen te danken aan een meevaller in de geneesmiddel- en hulpmiddeluitgaven. Dit blijkt uit het financieel jaarverslag over 2015 dat het kabinet heeft gepresenteerd op Verantwoordingsdag.

De meevaller in de geneesmiddelkosten zijn veroorzaakt door de lagere volumegroei, een daling van de prijzen door het uit patent lopen van geneesmiddelen en het preferentiebeleid. Daarnaast hebben diverse convenanten in de medisch-specialistische zorg en huisartsenzorg bijgedragen aan de lagere uitgaven in de curatieve zorg.

De voorzitter van de KNMP, Gerben Klein Nulent, is nog niet tevreden: ‘Het is goed dat de inzet van apothekers en andere zorgprofessionals rond doelmatig geneesmiddelengebruik zich uit in meevallers op het geneesmiddelenbudget. Nu is het tijd dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van farmaceutische zorg. Het uit het eigen risico halen van apotheekzorg, in lijn met huisartsenzorg, zou een goede vervolgstap zijn.’

De regering heeft het financieel jaarverslag gepubliceerd op Verantwoordingsdag, de traditionele tegenhanger van Prinsjesdag op de derde woensdag van mei. De gepresenteerde cijfers laten zien dat sinds de start van dit kabinet in 2012 de zorguitgaven zich hebben gestabiliseerd. Uit de jaarverslagen van de verschillende ministeries moet blijken of de regering heeft bereikt wat zij van plan was aan het begin van het begrotingsjaar. De Tweede Kamer bespreekt het jaarverslag eind juni met de minister.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *