Openbare commentaarronde voor herziene norm van digitaal receptenverkeer

By | 12/04/2021

Apothekers kunnen tot 1 juli commentaar indienen op een herziene norm voor elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten. Dat meldt de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Norm

De KNMP maakt, samen met twintig andere belanghebbenden, onderdeel uit van een werkgroep die deze norm onlangs heeft geactualiseerd. Op 11 mei wordt door NEN een webinar georganiseerd over de nieuwe ontwerpnorm. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden via de website van NEN.

NEN 7503

NEN 7503 vormt de basis voor informatiesystemen die medicatievoorschriften sturen en afhandelen. De huidige norm dateert uit 2011. Een werkgroep, die wordt voorgezeten door de KNMP, heeft deze geactualiseerd op basis van nationale en internationale ontwikkelingen. Zo voldoet de herziene norm al aan de eisen van het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Bovendien sluit het normontwerp aan op de informatiestandaard Medicatieproces 9.x.

Aanmelden webinar

Voor meer informatie over deze nieuwe ontwerpnorm kunnen apothekers zich aanmelden voor een webinar. Die vindt plaats op 11 mei van 13.00 tot 14.30 uur. Het geven van een reactie op NEN 7503 is mogelijk via deze website. Dat kan tot 1 juli 2021. Commentaar wordt beoordeeld en verwerkt door de werkgroep die NEN 7503 reviseert. Naar verwachting is de definitieve norm eind 2021 gereed.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *