Openbaar apotheker erkend als specialist

By | 19/01/2016

Het specialisme ‘openbaar apotheker’ is vanaf dinsdag 19 januari 2016 wettelijk erkend. Met een publicatie in de Staatscourant geeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de titel van openbaar apotheker een formele status. Tot nu toe mocht iedere apotheker zich openbaar apotheker noemen.

Voor openbaar apothekers geldt dat ze hun universitaire opleiding farmacie hebben vervolgd met een tweejarige specialisatie, in combinatie met het werken in de praktijk. Dit leidt bij goed gevolg tot een registratie in het specialistenregister openbare farmacie.

Voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie KNMP spreekt van fantastisch nieuws. “De minister geeft hiermee aan dat ze de openbaar apotheker ziet als een essentiële zorgverlener in de eerste lijn. Hiervoor hebben we ons de afgelopen jaren sterk gemaakt”. Het bestuur van de KNMP diende november 2014 de aanvraag in. “Door de intensieve vervolgopleiding verwerft de openbaar apotheker competenties die een basisapotheker niet heeft”.

Klein Nulent ziet in de erkenning een extra aanmoediging om door te gaan met de verdere ontwikkeling van de farmaceutische patiëntenzorg, waaronder de zogenoemde professionele standaarden. “Dat is van groot belang, gezien de enorme zorgvraag die door de vergrijzing op ons afkomt. Daarvoor is meer persoonsgerichte aandacht nodig voor kwetsbare ouderen, waardoor zij een betere kwaliteit van leven hebben, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en sociaal actief kunnen zijn”.

VWS erkende eerder specialisaties van andere beroepsgroepen in de zorg, zoals het medisch specialisme van de huisarts en het farmaceutisch specialisme van de ziekenhuisapotheker, dat sinds 1998 wettelijk wordt erkend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *