Ook Nederland kan stappen zetten bij verduurzaming geneesmiddelen

Brigit van Soest-Segers
Brigit van Soest-Segers, Programmamanager Duurzame Farmacie.

Brigit van Soest-Segers is Programmamanager Duurzame Farmacie van het samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), Bogin, Neprofarm en de KNMP. Van Soest-Segers voert samen met IVM en MediSchoon een pilot uit over het inzamelen van ongebruikte medicijnen.

Verduurzaming

Van Soest-Segers: “Een geneesmiddel kent grofweg vier levensfasen: ontwikkeling, productie, gebruik en afval. In iedere fase hebben geneesmiddelen een ‘voetafdruk’ en kunnen we iets doen voor verduurzaming van de zorg. Zo zou het bij de productie van geneesmiddelen bijvoorbeeld geweldig zijn als we op termijn de papieren bijsluiter zouden kunnen vervangen door een digitale variant. Dit scheelt niet alleen een hoop met inkt vervuild papier, maar betekent wellicht ook kleinere doosjes, meer efficiëntie in het productieproces en daarnaast winst in patiëntveiligheid omdat je altijd de actuele versie hebt. Ondanks dat het merendeel van de productie van geneesmiddelen plaatsvindt in het buitenland, kan Nederland zeker stappen zetten op het gebied van verduurzaming”.

Pilot inzamelen ongebruikte medicijnen

Ook in de laatste fase, afval, kunnen we een verschil maken, vertelt van Soest-Segers. “Samen met alle apotheken in Zoetermeer en apotheken in Groningen voeren we in opdracht van VWS een pilot uit om (de omgang met) ongebruikte geneesmiddelen in kaart te brengen. Welke geneesmiddelen komen retour en waarom zijn ze overtollig? Hoe wordt er mee omgegaan? Door interviews af te nemen met patiënten, apothekers en huisartsen willen we inzicht krijgen in hoe we deze verspillingen kunnen terugdringen, wat ieders handelingsperspectief hierin is, en welke boodschappen het beste aansluiten om mensen bewust te maken van de effecten van geneesmiddelen op het milieu en verspillingen”.

Bewustwording

“Op basis van deze pilot zou het mooi zijn als we volgend jaar een landelijke campagne kunnen opzetten om bewustwording en kennis te vergroten. Eigenlijk moet iedereen zich afvragen: Wat kan ik zelf doen om verspillingen te voorkomen en ongebruikte geneesmiddelen niet in het milieu terecht te laten komen?”.

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *